👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2021-02-03 12:03 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Under året ska du få lära dig om våra årstider och vad som händer med växter och djur.
Grundskola F

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om hur man delar in året i årstider och månader. Du ska få lära dig om hur naturen förändras under ett år och olika sorters väder. Du ska också få lära dig om några djurs och växters livscykler och hur de lever och ser ut under de olika årstiderna.

Mål

Vi ska gemensamt svara på klassens frågor om vad som händer under de olika årstiderna

under hösten kommer du att få lära dig om;

 • skogens djur
 • några lövträd på skolans närområde
 • varför löven ändrar färg
 • årets månader
 • höstens månader

under vintern kommer du att få lära dig om;

 • några svenska vilda djur 
 • några stannfåglar
 • olika spår efter djur
 • vinterns månader

under våren ska du få lära dig;

 • några vårtecken
 • några flyttfåglar
 • vårens månader

under sommaren ska du få lära dig om;

 • några sommarblommor
 • sommarens månader

 

 

 

Arbetssätt

Du kommer att;

 • göra fältstudier
 • lyssna på genomgångar
 • se på faktafilmer
 • diskutera tillsammans
 • få prova olika sorters skapande

 

Reflektion

Vad har du lärt dig om;

 • träd?
 • småkryp?
 • skogens djur?
 • fåglar
 • växter?
 • årstider?
 • förändringar i naturen?

Lär du dig bäst när du;

 • tittar på film?
 • lyssnar på genomgångar?
 • gör film?
 • diskuterar i klassen?
 • undersöker i naturen?

 

 

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner under rubriken CENTRALT INNEHÅLL.

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -