Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime Scenes

Skapad 2021-02-03 12:07 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Engelska

Innehåll

Crime Scenes

 

Syfte

 • tala och samtala i olika sammanhang
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
 • skriva text för olika syften

 

Konkretisering av kunskapskraven

 • Du förstår det mesta av innehållet och kan också uppfatta tydliga detaljer i talad engelska.
 • Du förstår det mesta av innehållet och kan också uppfatta tydliga detaljer när du läser engelsk text.
 • Du uttrycker dig med ett enkelt språk när du talar engelska och det är begripligt för den som lyssnar.
 • Du uttrycker dig med ett enkelt språk när du skriver på engelska och det är begripligt för den som läser din text.

 

Centralt innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Vardagliga situationer, aktiviteter och etiska frågor.
 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

 

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras på olika hör- och läsförståelseprov samt på kapitlens texter och tillhörande glosor.

 

Genomförande

i kapitlet ”Crime Scenes”  kommer vi att öva på att läsa och förstå, höra och förstå, tala och skriva på engelska. När vi arbetar med texterna ingår det att lära sig nya ord och att arbeta med vissa uppgifter i arbetsboken och även i webdelen som tillhör boken.

 

Under dessa veckor kommer vi också att öva på att tala engelska med hjälp av olika övningar och utföra en eller ett par skrivuppgifter.

 

Uppgifter

 • London Crime

 • Återberätta slutet på 3 is a lucky number.

 • After twenty years

 • 3 is a lucky number andra delen

 • Crime words

 • Läsförståelse engelska (inget att läsa på)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: