Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2021-02-03 12:15 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Arbetsområdet magneter och motorer, NTA.
Grundskola 6 Svenska Teknik Fysik
Vi kommer lära oss mer om magneter och magnetism genom att göra många intressanta experiment/undersökningar och göra dokumentationer av vad vi kommer fram till.

Innehåll

Magnetism 

Du ska utveckla följande förmågor:

 • att planera och genomföra undersökningar/experiment.
 • genomföra systematiska undersökningar
 • att dokumentera ditt arbete.
 • att redovisa och kommunicera resultaten muntligt och skriftligt.
 • att beskriva, resonera och förklara med hjälp av typiska begrepp för området:
  t.ex. attrahera, repellera, elektromagnet, magnetfält, samband magnetism och elektricitet, permanenta magneter

Undervisning

Vi kommer:

-  ha gemensamma genomgångar

- ha demonstrationsexperiment

- göra egna undersökningar/experiment

- dokumentera era undersökningar

 

Bedömning

Under arbetet kommer du bedömas på hur väl du:

 • planerar och genomför undersökningar/experiment (uppdragen).
 • dokumenterar ditt arbete.
 • redovisar och kommunicerar resultaten muntligt och skriftligt.
 • använder typiska begrepp när du beskriver och förklarar (t.ex. attrahera, repelleraelektromagnet, magnetfält, samband magnetism och elektricitet, permanenta magneter)

 

Matriser

Fy Sv Tk
Magnetism

Utvecklingsområde
E
C
A
Förmågan att diskutera frågor som rör magneter och magnetism
Jag behöver öva på att diskutera. Detta kan jag göra genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker.
Jag diskuterar genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker. Jag gör detta på ett sätt som ibland för diskussionerna framåt.
Jag diskuterar genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker. Jag gör detta på ett sätt som för diskussionerna framåt på ett bra sätt.
Jag diskuterar genom att ställa frågor och berätta vad jag tänker. Jag gör detta på ett sätt som för diskussionerna framåt på ett mycket bra sätt.
Förmågan att hantera utrustning och material
Jag behöver vara noga med att använda material och utrustning i våra undersökningar på ett säkert och fungerande sätt
Jag använder material och utrustning i våra undersökningar på ett säkert och fungerande sätt
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Jag behöver öva på att genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt. Det är viktigt att du bara förändrar en variabel i taget när du genomför ett fair test för att få korrekta resultat.
Jag kan genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt. Jag kan med stöd av andra genomföra ett fair test, d.v.s. förändra en variabel i taget för att vara säker på vilka förändringar som ger vilket resultat.
Jag kan på ett bra sätt genomföra systematiska undersökningar. Jag kan genomföra ett fair test, d.v.s. förändra en variabel i taget för att vara säker på vilka förändringar som ger vilket resultat.
Jag kan på ett mycket bra sätt genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt. Jag kan genomföra ett fair test, d.v.s. förändra en variabel i taget för att vara säker på vilka förändringar som ger vilket resultat. Jag drar relevanta slutsatser av mina förändringar.
Förmågan att förklara med hjälp av begrepp
Jag behöver öva på att förstå och använda begrepp oftare som handlar om magnetism.
Jag har tillräckliga kunskaper om magnetism. Jag visar detta genom att till viss del använda begreppen om magneter i diskussioner eller skriftligt.
Jag har bra kunskaper om magnetism. Jag visar detta genom att oftast använda begreppen om magneter i diskussioner eller skriftligt.
Jag har mycket bra kunskaper om magnetism. Jag visar detta genom att använda begreppen om magneter på ett korrekt sätt i diskussioner och skriftligt.
Förmågan att resonera kring magnetism
Jag behöver öva på att föra enkla resonemang eller beskrivningar för att bl.a. förklara vad magneter och elektromagneter används till.
Jag kan föra enkla resonemang eller beskrivningar för att bl.a. förklara vad magneter och elektromagneter används till.
Jag kan resonera på ett bra sätt för att bl.a. förklara vad magneter och elektromagneter används till.
Jag kan resonera på ett mycket bra sätt för att bl.a. förklara vad magneter och elektromagneter används till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: