👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig instruktion! Vt 2021

Skapad 2021-02-03 12:17 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Eleven gör en muntlig instruktion av något för henne välbekant område eller en välbekant aktivitet och anpassar instruktionen språk och innehåll till mottagaren.
Grundskola 8 Svenska
Youtube behöver nya instruktioner! Kan du visa en trollkonst, grundstegen i zumba eller slå en knop? Alla är bra på något, visa det!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Youtube söker dig!

Youtube söker med ljus och lykta efter nya instruktioner på svenska. Alla är bra på något - vad är du bra på?

Uppgiften i arbetsområdet består av att samla information, sammanställa denna, förbereda och genomföra en muntlig instruktion på ett för ändamålet anpassat språk (publiken är 10-90 år) med god struktur, om något som du känner till väl.

Du kan t ex visa och berätta om hur man syr i en knapp, hur man står på händerna eller hur man tecknar manga. Valet är fritt!

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du kan samla in  och sammanställa information kring det du skall instruera (manus).

  • hur väl du anpassar språket och innehållet till mottagaren.

  • hur väl du kan instruera valfri aktivitet. Kan publiken följa med steg för steg? Använder du lämpliga hjälpmedel? Är du tydlig, visar engagemang och har du publikkontakt?

  • Se även konkretisering av kunskapskrav (på sites och utdelat).

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med arbetsområdet muntlig instruktion v 2-5.

Utförlig arbetsbeskrivning finns på mina studier under svenska 8:2.

Matriser

Sv
Muntlig instruktion

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
… utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.
Sammanställa manus till din instruktion
Sammanställningarna (ditt manus) innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna (ditt manus) innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna (ditt manus) innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
Framföra din muntliga instruktion
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med relativt fungerande struktur och innehåll och någon anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur,innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.