Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yellowstone

Skapad 2021-02-03 12:15 i Obbola skola Umeå
Grundskola 5 – 0 Engelska
Yellowstone national park with its Grizzly bears, wolfes and other animals. There are rangers working to protect the area and animals from destruction.

Innehåll

Under veckorna 5-7 kommer klassen att arbeta med att fördjupa sig i Yellowstone nationalpark i USA. Först kommer eleverna att se en film om Yellowstone nationalpark för att sedan titta på en interaktiv karta över området. När kartarbetet är gjort kommer eleverna att skapa en egen Google presentation med tre bildrutor.

Områden som de kan välja att på till sina presentationer finns i den Interaktiva kartan. Till varje bild ska eleverna skriva fem meningar som tydliggör det de vill förmedla. 

Förslag på områden att presentera är tex. Djurliv, Natur, Parkvakter etc.

Fakta kan de hitta i kartan eller på internet.

Allt ska skrivas och presenteras på engelska, tänk på att du kanske behöver skriva om det du läst så du själv och dina klasskompisar förstår bättre. I presentationerna ska även bilder och ljud infogas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 5

Din förmåga att:

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
Ny nivå
Förstå talad engelska
Du har svårigheter att förstå innehåll och sammanhang. Du behöver förklaring på svenska. Du hakar upp dig på enskilda ord.
Du förstår i stora drag och lyssnar till helheten. Du hakar inte upp dig på enstaka ord.
Du förstår huvudinnehållet i enkel och tydligt talad engelska.
Du förstår talad engelska i vardagliga sammanhang utan problem
Tala engelska
Du har ett otillräckligt ordförråd och använder ibland svenska ord. Du har svårigheter att göra dig förstådd i samtal.
Med hjälp och stöd av frågor och ord från en samtalspartner kan du föra ett samtal
Du berättar begripligt om dig själv och annat. Du deltar och gör dig förstådd i samtal
Du deltar aktivt och utvecklar samtal om vardagliga ämnen. Du har strategier för att uttrycka dig även om du inte kan alla ord du behöver just då.
Läsa engelska
Du förstår inte innehållet och hakar upp dig på enskilda ord.
Du förstår handlingen i stora drag och låter dig inte hindras av okända ord.
Du läser och förstår innehållet i åldersanpassade texter.
Du läser och förstår texter med lite svårare ordval och meningsbyggnad
Skriva engelska
Du tillämpar ännu inte språket i skrift på ett begripligt sätt.
Du skriver begripligt, korta texter t ex meddelanden .
Du skriver kortare texter med ett begripligt innehåll.
Du skriver längre texter med sammanhang och innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: