👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Texttyper

Skapad 2021-02-03 12:39 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola F Svenska
I detta arbetsområde arbetar vi om de olika texttyperna.

Innehåll

- Genomgång av olika texttyper och dess typiska drag.

- Korta filmer om texttyper.

- Läsa olika texter för att hitta typiska kännetecken.

- Diskussioner kring texttyper.

- Likheter/Skillnader mellan texttyperna och var man kan hitta dessa texter.

- Begrepp.

- Skriva text.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Texttyper

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna igen texttyperna
Godkänd
Kunna förklara begrepp
Godkänd
Skriva text
Du visar att du kan använda några av de typiska drag som kännetecknar denna texttyp. Du skriver med viss språklig variation. Du skriver så att mottagaren förstår. Du har ett ämne och en röd tråd. Din stavning ligger på en godkänd nivå. Du följer i huvudsak skrivreglerna.
Du visar att du kan använda de typiska drag som kännetecknar denna texttyp. Du skriver med god språklig variation. Du skriver tydligt så att mottagaren förstår. Du har ett ämne och en röd tråd. Din stavning ligger på en godkänd nivå. Du följer skrivreglerna.
Du visar tydligt att du använder de typiska drag som kännetecknar denna texttyp. Du skriver med mycket god språklig variation. Ordvalet och meningarna är mycket passande. Du skriver mycket tydligt så att mottagaren förstår. Du har ett ämne och en röd tråd som är lätt att följa. Din stavning är mycket bra. Du följer skrivreglerna.