👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA-DIREKT. Procent. 9:1

Skapad 2021-02-03 12:44 i Gislövs skola Trelleborg
Grundskola F

Innehåll

Mål

När du har arbetat igenom det här kapitlet ska du kunna lösa uppgifter som:

  • Procent
  • Beräkna andelen - hur många procent
  • Beräkna delen
  • Delen av
  • Ränta
  • Ökning och minskning i procent

Vi kommer även att titta på en film på Studi.se om procent. 

Arbetet avslutas med ett skriftligt test.

 

Matriser

Matematik Procent

Ämne/område

Fakta innehåll: Veta vad begreppet procent innebär och kunna utföra beräkningar med procent t.ex hur många procent, höjning och sänkning. Analys: Matematiska samband mellan ovan nämnda fakta som används för att lösa problem av vardagskaraktär. Typ beräkna det nya priset på en vara vid ex realisation eller beräkna räntan vid ett lån. Kan hantera regler och formler vid rutinmässiga uträkningar. Förståelse: Visar på förståelse genom att resonera sig fram till lösningar såväl muntligt som skriftligt, detta genom att vid behov rita figurer och ange fakta och formler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Analys
Beskriver och kan ge exempel
Förklarar och visar på samband
Förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
För enkla resonemang
För utvecklade resonemang
För välutvecklade resonemang