👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-02-03 12:58 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F – 6 Biologi Fysik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med våra sinnen. Du kommer att få lära dig mer om vad ljud och ljus är, hur ett öra och ett öga är uppbyggt, och hur lukt- och smaksinnet fungerar. Du kommer även få lära dig om huden och känseln, samt om hur hjärnan och nervsystemet fungerar.

Innehåll

Period

Vårterminen 2021

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Genom formativ bedömning under lektionstid
 • Genom summativ bedömning av test i slutet av arbetsområdet

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Eleven skall kunna visa att hen har kunskaper om:

 • vilka de olika sinnesorganen är
 • varför vi har olika sinnesorgan
 • hur ett öga fungerar
 • vad en lins är
 • vad ljus är
 • vad som händer i örat när du hör ett ljud
 • vad ljud är
 • varför känseln är ett viktigt sinne och hur den fungerar
 • hur du kan känna lukt
 • vad en smaklök är och hur den fungerar
 • nervsystemet och hjärnan
 • vad droger är och hur de påverkar kroppen
 • de begrepp som tillhör området

 

Undervisning

Innehåll

 

Vi går igenom:

 • Vilka sinnen vi har och hur de fungerar
 • Synen
 • Ljus
 • Hörseln
 • Ljud
 • Luktsinnet
 • Smaksinnet
 • Känseln
 • Hjärnan och nervsystemet
 • Droger

 

Material

 • Koll på NO, kapitel 3, s.44-67
 • Koll på NO, Aktivitetsboken, kapitel 3, s.28-45
 • urplay.se - Uppdrag kroppen, avsnitt 3 och 5
 • studi.se - film och quiz

 

Uppdrag kroppen, avsnitt 3, Hjärna och nervsystem

https://urplay.se/program/186232-uppdrag-kroppen-hjarna-och-nervsystem

Uppdrag kroppen, avsnitt 5, Hud

https://urplay.se/program/186234-uppdrag-kroppen-hud

 

Biologi - Synen

https://app.studi.se/l/synen

Fysik - Ljus och skugga

https://app.studi.se/l/ljus-och-skugga

Fysik - Färger

https://app.studi.se/l/faerger

Fysik - Hur vi uppfattar färger

https://app.studi.se/l/hur-vi-uppfattar-faerger

Fysik - Linser

https://app.studi.se/l/linser

Biologi - Hörseln

https://app.studi.se/l/hoerseln

Fysik - Vad är ljud?

https://app.studi.se/l/vad-aer-ljud

Biologi - Smak och lukt

https://app.studi.se/l/smak-och-lukt

Biologi - Huden

https://app.studi.se/l/huden?subject=64423

Biologi - Nervsystemet

https://app.studi.se/l/nervsystemet?subject=64423

 

Arbetsformer för att träna

 • Gemensamma genomgångar där vi går igenom nya begrepp
 • Gemensamt arbete i aktivitetsboken - uppgifter och experiment
 • Enskilt arbete i aktivitetsboken - uppgifter
 • Gemensamt arbete på studi.se
 • Enskilt arbete på studi.se

 

Naturvetenskapliga begrepp att träna på

 • balansorgan
 • bedövning
 • decibel
 • drog
 • dvala
 • eko
 • hertz
 • hornhinna
 • iris
 • lins
 • ljudstyrka
 • ljudvågor
 • ljuskälla
 • medvetslös
 • missbruk
 • narkotika
 • nervsystem
 • näthinna
 • reflekteras
 • reflex
 • spektrum
 • stämband
 • tinnitus
 • trumhinna

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

Eleverna får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete under arbetsområdet, samt efter avslutat test i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6