Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2021-02-03 13:16 i Spekerödskolan Stenungsund
Pedagogisk planering för kap 6: Tal
Grundskola 6 Matematik
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna - förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform - läsa och skriva stora tal - multiplicera heltal t.ex. 42 * 38 - multiplicera decimaltal t.ex. 4,2 * 5,4 - dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal - skriva och förklara vad ett binärt tal är

Innehåll

Mål för Kapitel 6: Tal

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna

- förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal  i bråkform

- läsa och skriva stora tal

- multiplicera heltal t.ex. 42 * 38

- multiplicera decimaltal t.ex. 4,2 * 5,4

- dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal

- skriva och förklara vad ett binärt tal är

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

 

hela tal

negativa tal

positiva tal

miljon

binärt tal

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med matteboken som grund. Vi har genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Efter första delen av kapitlet finns en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Senare kommer även en provräkning på det vi arbetat med i detta kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: