Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DIA - Vem är jag?

Skapad 2021-02-03 13:23 i Steninge förskola Halmstad
Förskola
Mossen är en nyuppstartad avdelning med många nya barn. Vi vill lära känna varandra, vem är jag/vi och arbeta med den sociala hållbarheten. Vi har valt att arbeta med Babblarnas Doddo för att på ett lustfyllt och inspirerande sätt nå barnen och tillsammans utvecklas. Doddo hjälper oss med värdegrundsfrågor och är expert på hur man är en bra kompis.

Innehåll

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

Mossen är en nyuppstartad avdelning med många nya barn. Vi vill lära känna varandra, vem är jag/vi för att synliggöra barnens intressen och behov. Samt bygga upp en relation mellan förkola och hemkultur. 

Mål:

Enligt (Skolverket (2019) ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer. Vi vill öka barnens intresse och förståelse för kultur och mångfald genom att synliggöra barnens olika hemkulturer. I varje hem finns en hemkultur med olika intressen och hobbies, olika familjekonstellationer, högtider, musikstilar, mat, etc. 

Utvärderingsbart mål:

I Maj 2021 ska alla barn på Mossen fått möjlighet att utveckla sin identitet, ta del av varandras identitet och hemkultur samt att vi fått en bra sammanhållning i gruppen.  

Målkommunikation och handlingsplan:

Hur vi tar reda på nuläge, vilka metoder vi ska använda, genomförande och hur gör vi barnen delaktiga?

- Vi kommer att skicka ut ett frågeformulär med frågor som berör barnets hemkultur.

- Vi kommer sedan att göra ett kollage på väggen med barnets hem som mittpunkt. Detta för att föräldrarna ska känna delaktighet och inflytande. 

 - För att barnen ska hitta sin JAG- känsla kommer barnen att få göra ett handavtryck och ett fotavtryck i färg. Barnen kommer även att få mäta varandra. Detta för att få kännedom om sin kropp. 

- I samlingen kommer vi att sjunga våra namn för att barnen ska lära sig vad alla heter, vilka är vi på Mossen? Vi vill skapa en vi-känsla.

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: