👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Vatten och Luft

Skapad 2021-02-03 13:24 i Aspen Montessori Grundskolor
Grundskola 4 NO (år 1-3) Kemi
Vi kommer att lära oss om det livsnödvändiga vattnet! Hur vatten är uppbyggt av atomer och molekyler, vad vatten har för egenskaper, vattnets olika former och kretslopp i naturen. Vi kommer också titta närmare på vilka tekniska system vi har byggt upp i samhället kring vatten, alltså hur vi får rent vatten i våra kranar och vad som händer med avloppsvattnet som vi sköljer bort. Slutligen kommer vi också lära oss om luften, dess egenskaper samt hur vi människor påverkar både luften och vattnet på jorden.

Innehåll

Mål för dig som elev:

 • Veta vad en vattenmolekyl består av och hur den är uppbyggd.
 • Känna till vattnets olika former och med rätt  begrepp kunna beskriva övergångarna mellan de olika formerna.
 • Kunna beskriva vattnets kretslopp i naturen.
 • Veta att vissa ämnen kan lösas i vatten samt ge exempel på några sådana ämnen.
 • Kunna berätta var vattnet i våra kranar kommer ifrån och vart det tar vägen när vi spolar ner vatten i avloppet.
 • Veta vad luft är.
 • Känna till några av luftens egenskaper.
 • Veta något om hur människan kan påverka vatten och luft. 

 

Arbetsområde och arbetssätt:

Vi utgår från Koll på NO 4 och läser om Vatten och Luft i kapitel 5.

Eleverna arbetar individuellt och i par kring kapitlets olika delar. Vi läser tillsammans, i mindre grupper eller individuellt samt svarar på frågor i vår aktivitetsbok, gör övningar och experiment. Eleverna kommer att få söka information via internet och genom läroboken. Vi arbetar med bildstöd till de ämnesspecifika begrepp som är centrala inom området. I samband med de olika delarna som berörs kommer vi också att se kortare filmer. Läromedlet är kopplat till Bingel och här kommer uppdrag att läggas ut för att träna olika delar på ytterligare ett sätt.

Under arbetets gång samt i slutet av området kommer eleverna att få bedömningsuppgifter där de får visa vad de lärt sig. 

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och beskriva samband i naturen kring vatten och luft och använda kemins begrepp.
 • samtala och resonera
 • söka och använda information

Du kommer att få visa dina förmågor under arbetets gång, både i skriftlig och muntlig form. I slutet av kapitlet kommer du få några frågeställningar där du får visa dina kunskaper. Inför detta får du bland annat instuderingsfrågor som en hjälp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6