Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intensivt systematiskt språkarbete ISSA

Skapad 2021-02-03 13:28 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
På våra förskolor går många barn med annat modersmål än svenska. För att alla barn i våra barngrupper ska ha en större chans att tillägna sig det svenska språket arbetar vi med ISSA, Intensivt systematiskt språkarbete, för att ge barnens språkutveckling lite mer fart. Det hjälper oss även att se vad/vilka begrepp vi behöver jobba vidare med.

Innehåll

  •  

 

Var är vi?

Många barn på Ludvika Gårds och Lärkans förskolor har ett annat modersmål än svenska och behöver därför träna mycket och intensivt på svenska ord och att samtala. Vi har i samråd med rektor och specialpedagog bestämt att vi ska använda ett sätt att arbeta som vi kallar ISSA, Intensivt systematiskt språkarbete. Det innebär bl.a. att vi använder oss observationer, lyssnar så vi hör att barnen har kommit igång med sitt joller, kommunicera med pekande, ögonkontakt och kan härma. För de barn som har kommit igång med språket så finns det en mall utformad som vi följer för att se deras utveckling. Vi använder oss av In-Print och andra bilder i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Bilderna kommer även delges vårdnadshavarna för att de ska kunna prata om dem hemma på barnens modersmål.

Vart ska vi?

Vilka förmågor ska utvecklas utifrån Lpfö -18?
* Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
* Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Kortsiktiga mål:
* Utveckla barnens språkliga förmåga
* Utöka barnens ordförråd
* Utöka barnens möjligheter till språklig samvaro på förskolan
* Utveckla barnens tankar
* Utforma och aktivt använda bildstöd


Hur gör vi?

En pedagog från varje avdelning på förskolorna Ludvika Gård och Lärkan deltar i en ISSA-grupp, där även specialpedagog och rektor deltar. I ISSA-gruppen delger vi varandra hur arbetet fortskrider på den egna avdelningen samt inspirerar och tipsar varandra om hur man kan arbeta med ISSA.  Gruppen träffas med 6-8 veckors mellanrum.

Utifrån kartläggningar och reflektioner i arbetslagen och ISSA-gruppen kan fokusområden fastställas inför kommande period. Specialpedagog upprättar en handlingsplan för pedagoger som finns kopplad till denna planering. 

Vårdnadshavarna hålls informerade i vårt ISSA-arbete i ett led att samarbeta med hemmen .

 

 

Hur blev det?

Utvärdering sker på varje avdelning under läsårets gång. Då träffas gruppen med ansvariga pedagoger för att utvärdera. Dessutom sker utvärdering kontinuerligt i ISSA-gruppen.

Hjälpfrågor: Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: