👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart: Vad händer i barnens spelvärld?

Skapad 2021-02-03 13:37 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen utforskar den digitala spelvärlden och fördjupar sig i sitt eget favoritspel.

Innehåll

 

 

 

 

 

PROJEKTFRÅGESTÄLLNING

Vad händer i barnens spelvärld?

 

VAD?

 

-Vad intresserar sig barnen för och vad spelar barnen för spel hemma.

 

-Lära sig spelregler, vad är ett spel, vad finns att göra på spelen. Och skapa en spelvärld?

      

       VARFÖR?  

 

Vi vill att barnen ska få en djupare kunskap om spel och vad en spelvärld kan innehålla - spelets regler, funktion och innehåll. Vi vill även att barnen ska få se hur intresset för spel kommer till uttryck i deras lek och samtal med andra. Vi vill även att barnen ska få syn på den variation och stora mängd spel som erbjuds. Därför är även detta ett projekt som kan locka alla barn. Vidare vill vi få in källkritik i projektet och barnen får insikt i verklighet och fantasi, vad är sant och inte sant.

 

Vi har sett ett stort intresse av just spel, spelvärlden och digitalisering hos barnen. Vi har även digitalisering som ett utvecklingsområde på WKI:n därför valde vi detta ämne som projekt.

 

        HUR? 

 

Moment 1: Vilka spel spelar vi hemma?

 

Barnen berättar om sina spel

 

Moment 2:

 

Barnen ritar sina spel på Sketches Pro

 

Moment 3:

 

Skapa sitt spel med olika material

 

 

VAD SÄGER LÄROPLANEN? 

 

– får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

 

– skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

 

– fantasi och föreställningsförmåga,

 

intresse för berättelser, bilder, tester i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätt och samtala om dessa,

 

Från <https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/laroplan-lpfo-18-for-forskolan>

       

 

 

 

Uppgifter