Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio Matematik Algebra 7B vt2021

Skapad 2021-02-03 13:39 i Torpskolan Lerum
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 7
Grundskola 7 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska uttrycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet om algebra skevs 830 e.Kr. av den persiske matematikern al-Khwarizmi. I detta kapitel får du lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler, lösa ekvationer och matematiska problem.

Innehåll

Algebra

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande avsnitt:

 • algebraiska uttryck
 • förenkla uttryck
 • formler
 • mönster
 • introduktion till ekvationer
 • ekvationslösning
 • problemlösning med ekvationer

Aktuella begrepp:

 • algebra
 • numeriska uttryck
 • algebraiska uttryck
 • variabel
 • förenkla uttryck
 • formel
 • mönster
 • likhet
 • ekvation
 • obekant
 • vänster led
 • höger led
 • ekvationslösning
 • prövning

Planering

Algebra 7B vt2021 

Vecka

Dag

Avsnitt

Sidor i boken

6

Onsdag

Algebraiska uttryck

Sid. 170-172

 

Fredag

-”-

 

8

Måndag

Förenkla uttryck

Sid.173-175

 

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

Formler

Sid. 176-178

 

Fredag

-”-

 

9

Måndag

Mönster

Sid. 180-182

 

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

Introduktion till ekvationer

Sid. 183-185

 

Fredag

Introduktion till ekvationer

 

10

Måndag

Ekvationslösning

Sid. 186-189

 

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

-”-

 

 

Fredag

Studiedag

 

11

Måndag

Problemlösning med ekvationer

 

 

Tisdag

-”-

Sid. 190-193

 

Onsdag

Utvecklingssamtalsdag

 

 

Fredag

Fortsättning Problemlösning

 

12

Måndag

Begreppstest och Kapiteltest

Sid. 196-197

 

Tisdag

Egen repetition och fördjupning

Basläger

Hög höjd

Blandade uppgifter

Övningsblad

 

Sid. 196-197

Sid. 198-200

Sid. 201-203

Classroom

 

Onsdag

-”-

 

 

Fredag

-”-

 

13

Måndag

-”-

 

 

Tisdag

PROV

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 7

Ännu ej visat
E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: