👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio matematik Samband och förändring 8B vt2021

Skapad 2021-02-03 13:40 i Torpskolan Lerum
Tal Kapitel 1 - Matte Direkt åk 8
Grundskola 8 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Samband och förändring

Kunskaper att uppnå:

Du kommer att arbeta med följande moment:

 • procent och promille
 • förändringsfaktor
 • algebra och procent
 • procentenheter
 • koordinatsystem
 • grafer
 • proportionalitet och linjära samband
 • mer om linjära samband

 

Nya begrepp:

 • andelen
 • delen
 • det hela
 • procent
 • promille
 • förändringsfaktor
 • ränta
 • procentenhet
 • koordinatsystem
 • x-axel
 • y-axel
 • x-koordinat
 • y-koordinat
 • origo
 • punktdiagram
 • graf
 • jämförpris
 • proportionalitet
 • linjära samband

 

Efter grundkursen gör du ett begreppstest samt ett kapiteltest, som du lämnar in för rättning.

Du repeterar genom att lösa uppgifter på "Baslägret" och fördjupar dina kunskaper på "Hög höjd"

 

 Planering

 

Vecka

Dag

Genomgångar/avsnitt/innehåll

Sidor i boken

5

Torsdag

Uppstart:

Procent och promille

s. 134-137

 

Fredag

-”-

 

6

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

Förändringsfaktor

s. 138-141

 

Torsdag

-”-

 

 

Fredag

Algebra och procent

s. 142-144

8

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

Procentenheter

s. 145-146

 

Torsdag

-”-

 

 

Fredag

Koordinatsystem

s. 148-150

9

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

Grafer

s. 151-154

 

Torsdag

-”-

 

 

Fredag

Proportionalitet och linjära samband

s. 155-159

10

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

-”-

 

 

Torsdag

Mer om linjära samband

s. 160-163

 

Fredag

-”-

 

11

Tisdag

Begreppstest och kapiteltest

s. 166-167

 

Onsdag

Egen fördjupning och repetition

s. 168-173

s. 238-239

 

Torsdag

-”-

 

 

Fredag

-”-

 

12

Tisdag

-”-

 

 

Onsdag

PROV

 

 

 

Alla avsnitt har uppgifter indelade efter svårighetsgrad.

Gröna uppgifter, blåa uppgifter samt röda uppgifter (stigande svårighetsgrad)

Det är inte tänkt att du ska räkna samtliga uppgifter, du kan t.ex. räkna gröna och blå eller blå och röda.

Läxan är att följa planeringen, det du inte hinner med under våra lektioner, räknar du på arbetspass eller hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.