👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterfåglar åk 5

Skapad 2021-02-03 13:44 i Åttagårdsskolan Falköping
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Bild Svenska Biologi
Vinterfåglarna samlas gärna vid fågelbordet. Kan du namnet på de vanligaste? Hur är de anpassade till vinterkylan? Vad heter de olika delarna på fågeln?

Innehåll

 

Arbetsområde:

Under denna period ska du få möjlighet att lära dig namn och utseende på flera olika vinterfåglar. Du ska också få lära dig om hur fåglarna är anpassade för att klara vintern och varför många fåglar flyttar.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • namnge några av våra vanligaste vinterfåglar
 • namnge fågelns olika kroppsdelar
 • förklara varför de flesta fåglar flyttar söderut på hösten och sedan kommer tillbaka till Sverige på våren
 • förklara hur fåglarna är anpassade att klara vintern

 

Undervisning:

I undervisningen kommer vi att:

 • ha genomgångar och diskussioner
 • titta på film
 • titta noga på fåglar och måla av några
 • träna på artnamnen
 • spela kahoot
 • skriva fakta om en fågel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6