Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och språkbruk AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-02-03 14:02 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Eleverna kommer få kunskaper om vilka de nationella minoritetsspråken är samt att kunna se likheter och skillnader mellan svenskan, norskan och danskan.

Innehåll

Period

Februari 2021

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter. 

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Hur väl eleven kan urskilja språkliga likheter och skillnader mellan svenskan, danskan och norskan. Eleven ska också kunna ge exempel på nationella minoritetsspråk. 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Genom att titta på film från studi.se: vad är språk, språkets släktträd, dialekter och standardsvenska samt Sveriges nationella minoritetsspråk.

Genom att läsa om de olika minoritetsspråken.

Genom att jämföra det svenska, norska och danska alfabetet och där igenom se likheter och skillnader i alfabetet.

Genom arbetsmaterial med svensk, norsk och dansk text kunna se likheter och skillnader i språket. 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

Genom kontinuerlig muntlig återkoppling till de olika arbetsmomenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: