👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konst i sten och metall

Skapad 2021-02-03 14:23 i Milnergymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE
Du kommer att få arbeta med sten och metall för att göra dina egna skulpturer.

Innehåll

Du kommer att få gå på konstvandring och vandring till en kyrka i Kristianstad. Under dessa vandringar kommer du att med dina sinnen få uppleva olika sorter konst, i t ex sten och olika metaller. Med dessa erfarenheter i bagaget kommer du därefter att få arbeta med t ex sten. Du får en möjlighet att t ex jämföra stenars färg, form, storlek och tyngd och därefter även göra egna stenskulpturer. Du kommer även att få vara med och göra tennfigurer genom att vi häller flytande tenn i en genomskinlig plastlåda fylld med vatten och ser på de former som bildas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
  ESE
 • Centralt innehåll
 • Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
  ESE  -
 • Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
  ESE  -
 • Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
  ESE  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
  ESE  -
 • Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.
  ESE  -
 • Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.
  ESE  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  E
 • Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  ESE  E