👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO- Familjen åk 2 vt-2021

Skapad 2021-02-03 14:55 i Björndammens skola F-6 Partille
Nu ska du få lära dig mer om hur en familj kunde se ut och hur man levde förr i vårt land och göra jämförelser med hur en familj kan se ut idag och även jämföra skillnader i sättet att leva nu för tiden. Vi ska också arbeta med vad ekonomi är och hur man i en familj får lägga upp en ekonomi för att lönen ska räcka till det som familjen behöver.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi lever tillsammans i ett samhälle och i detta samhälle finns familjer. Vi ska ta reda på hur familjer kan se ut och vilka utgifter en familj kan ha. Vi ska också ta reda på hur det var att leva och gå i skolan för 100 år sedan.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska kunna berätta om vilka som kan tillhöra en familj och berätta om din familj, samt kunna ge exempel på hur det var att leva för hundra år sedan. Du ska också kunna berätta om pengars värde och ge exempel på vad pengarna ska räcka till i en familj och några olika sätt att betala på.

Syfte

Undervisningen i samhällskunskap och historia ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika sammanhang och skapa nyfikenhet på och intresse för att veta mer om samhället och hur det har förändrats över tid. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om samhället och den historiska utvecklingen utifrån egna upplevelser.

Undervisningen

Det här kommer du att få undervisning om:

 • hur en familj kan se ut.
 • varför familjen kan förändras.
 • familjen och skolan för 100 år sedan.
 • vara barn för 100 år sedan, likheter och skillnader.
 • familjens ekonomi.
 • pengars värde.
 • olika betalningsformer.

Genomförandet/arbetssätt- Hur lär vi oss?

Så här kommer vi att arbeta med detta i skolan:

 • se på film.
 • läsa faktatexter.
 • göra arbetsuppgifter som är kopplade till faktatexterna.
 • samtala i helklass om familjen, skolan, och pengar.

Vad ska bedömas?

Så här visar du vad du har lärt dig:

 • du är aktiv och delaktig på lektionerna.
 • genom att läsa texter och titta på filmer på ett aktivt sätt.
 • genom skriftliga och muntliga svar på frågor knutna till familjen, skolan och pengar.
 • genom att delta i samtal och argumentera på ett enkelt sätt.

Vi vet att du kan när du ger exempel på:

 • vilka som kan finnas i en familj.
 • vad pengarna i en familj ska räcka till.
 • hur man kan betala för en vara eller en tjänst.
 • en vara som är dyr och en vara som är billig.
 • någon skillnad på hur det var att leva för 100 år sedan mot idag.
 • någon likhet med att vara barn för 100 år sedan mot idag.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3