👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2021-02-03 15:06 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Har du tittat upp mot himlen en stjärnklar kväll? Kanske funderat över vad som finns däruppe? Du ska få lära dig den vetenskapliga förklaringen till hur jorden en gång skapades och om planeterna i vårt solsystem.

Innehåll


Bedömning:
Pararbete, faktatext och muntlig redovisning av en planet.

Tidsplan / Lektionsplanering:
1. Big bang, NO-boken s 6 https://trelleborg.skolfilm.se/film/a335cd967d

2. Solen och planeterna NO-boken s 8-9 https://trelleborg.skolfilm.se/serie/afa05a7fd

3. Pararbete planeter

4. Pararbete planeter

5. Muntlig redovisning av planeterna https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb 

6. Månen NO-boken s 10-11, månens faser https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb 

7. Stjärnor och stjärnbilder NO-boken s 12-13 https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb 

8. Jorden, jordvarv, solvarv NO-boken s 14-15 https://trelleborg.skolfilm.se/film/2e5aa48dcb

 

Språkmål:
Kunna skriva en enkel faktatext med bild som förstärkning.

Kunna redovisa arbetet muntligt.

Digitala aktiviteter
Film

Skriva texten och lämna in den i google classroom 

Söka fakta på anvisade sidor på internet.

SSA mål:
Vad gör en astronaut?

Begreppslista:
explosion

The Big Bang

planet

solsystem

måne

stjärnbild

jordvarv

solvarv

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du berättar några fakta om en av planeterna.
Du berättar utförligt om en av planeterna.
Ny aspekt
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva en enkel faktatext. Du använder punkt och stor bokstav i de flesta meningar.
Du kan skriva en faktatext. Du använder punkt och stor bokstav i dina meningar. Du stavar rätt till de flesta orden.
Ny aspekt
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du ritar en bild som passar ihop med din text.
Du ritar en bild som passar ihop med din text och förtydligar den.
Ny aspekt
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan visa och berätta ungefär hur solen, månen och jorden rör sig.
Du kan på ett tydligt sätt visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig.