👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Grammatik - verb - tempus

Skapad 2021-02-03 15:27 i Gemensamt i Linköping Linköping
Arbete med grammatik och ordklasser.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi har arbetat med ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, pronomen och prepositioner. Nu ska vi fördjupa våra kunskaper om verb och dess former.

Innehåll

1. Repetition av verb

Gemensam genomgång av:

Infinitiv: Verbets grundform

Futurum: Beskriver händelse i framtiden

Presens: Beskriver det som händer just nu

Preteritum: Beskriver något som hänt vid en viss tidpunkt.

Perfekt: Beskriver något som hänt men utan specifik tidpunkt.

Imperativ: Ett verb i form av en uppmaning.

2. Du tränar genom att fylla på en tabell med verb i olika tidsformer.

3. Du skriver meningar i infinitiv, futurum, presens, preteritum och perfekt.

4. Du skriver om en kort berättelse från preteritum till presens. 

5. Vi skriver om början på en berättelse från presens till preteritum. Här ska du även skriva fortsättning och avslut på berättelsen. 

 

Målet är att du ska kunna skriva korrekta och välfungerande, intressanta texter och på ett utvecklat sätt kunna använda de olika regler och normer som gäller för skrivandet i svenska språket, te x att använda rätt tempus, meningsbyggnad, ordföljd och röd tråd. 

När vi arbetat klart med området kommer du att bedömas genom att skriva om meningar med rätt tempus, meningsbyggnad och ordföljd. Naturligtvis ska du också använda rätt skiljetecken.

Uppgifter

 • Tempus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Grammatik och skrivande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Meningsbyggnad (uppbyggnad, ordföljd, röd tråd)
Jag har svårigheter att använda rätt meningsbyggnad, ordföljd och röd tråd i mina texter.
Jag använder delvis rätt meningsbyggnad, ordföljd och röd tråd i mina texter.
Jag använder en enkel men fungerande meningsbyggnad, ordföljd och röd tråd i mina texter.
Jag använder en utvecklad meningsbyggnad, ordföljd och röd tråd i mina texter.
Ordklasserna - verb
Jag har svårigheter med att förstå vad verb är och vad tempus innebär. och tycker att det är svårt att ta ut dem i en text.
Jag kan delvis förstå verb och tempus men tycker det är svårt att använda dem rätt.
Jag är ganska säker på att skriva verb i rätt tidsform.
Jag är mycket säker på vilken tidsform jag ska använda när jag skriver texter.
Verb - Tempusformer
Jag har svårigheter att skriva verb i rätt tidsform.
Jag kan delvis skriva verb i rätt tidsform men gör en del fel.
Jag skriver verb i rätt tidsform.
Jag är säker på vilken tidsform jag ska använda i mina texter.
Skiljetecken (punkt, frågetecken, utropstecken, talstreck, kommatecken - hur de används i texter)
Jag har svårigheter med att använda skiljetecknen rätt, behöver bli säkrare på t ex vilket tecken som ska användas, när det ska vara punkt mm.
Jag kan delvis använda skiljetecknen rätt, men behöver bli säkrare på t ex vilket tecken som ska användas, när det ska vara punkt mm.
Jag kan för det mesta använda skiljetecknen på rätt sätt.
Jag använder skiljetecknen med säkerhet på rätt sätt.