👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och hållbar utveckling

Skapad 2021-02-03 15:23 i Stadsskogens förskola Alingsås
Förskola
Februari, mars 2021

Innehåll

Språkfrämjande strategier. Naturvetenskap och Hållbar utveckling

Den sociala dimension av hållbar utveckling:

 • Polyglutt: barnkonventionenens böcker ,Säga sitt, Lika värde
 • vad betyder demokrati?
 • Hur fungerar det hos oss?
 • vad betyder kränkning?
 • Mobbing?
 • vi disskuterar våra pusselbitar,samt våra olikheter/likheter: Mångfald
 • vi gör en tankekarta tillsammans.
 • UR. Ugglan och kompisproblemet, djuren på djuris. Stop

den ekologiska dimentionen:

 • polyglutt: krafthjältarne
 • UR: barr och pinne, djurverket
 • den ekologiska hänger ihop med den ekologiska så många mål nedan kommer att behandlas även under den hör dimensionen.

den ekonomiska dimensionen:

 • Att hushålla med resurser

● Att källsortera och återanvända, gå med barnen till soprummet

● Att vara varsam i hanteringen av leksaker och material

vi har 8 veckor på oss att arbeta med naturvetenskap och hållbar utveckling.

V 1,2 ( naturvetenskap och socialt hållbarhet). Vi människor är en del av naturen. Hur mår vi best? Vad behöver vi? Vad säger barnkonventionen, läroplanen, m.m.

V. 3,4 ( naturvetenskap och ekologiskt hållbarhet). Hur ska vi ta hand om miljön runt oss?

v. 5,6 ( naturvetenskap och ekonomiskt hållbarhet). vad har det betydelse att använda naturens resurser. Är det gratis? Kan vi använda resurserna hur vi vill? vad är pengar? hur byggs våra leksaker? Hur ska vi ta hand om dem?

v. 7,8 sammanfattning. Vad barnen visade mest intresse för? Kan vi spåna vidare på det? Vad har vi lärt oss?

V.5

tisdag: skogen. samling med introduktion om vårt nya tema ( naturvetenskap och hållbar utveckling), vad innebär det?

natur handlar för oss om människor, djur och växter. Hur kan vi ta hand om alla dessa och vad behöver vi lära oss?

Observera barnen i Lek och lyssna på deras samtal.

onsdag: samling, tittar på en bok från barnkonventionen och samtalar kring det.

aktivitet: rita av kompisen och beskriva med 3 ord.

torsdag: kort samling, samtalar om demokrati, lika värde, lyssna på varandra, m.m.

uppgift: välja en ledare i gruppen.

Barnen får uppgift att jobba i grupp på gården för att öva på demokrati och lyssna på varandra.

v. 6

tisdag. Skogen. Grupplekar, barnen får uppfiffa att arbeta i Team och hämta saker från skogen.

 

onsdag: Vad innebär att vi är lika fast olika?

aktivitet: ser vad skillnad och likheter på 2 olika ägg (brunt och vitt)

torsdag: språkkista, sammanfattning.

-utvärdera vecka genom bilder