👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3 Knappekulla 2020/2021

Skapad 2021-02-03 15:45 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola F – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

 Konkreta mål

 Du ska delta aktivt på lektionerna.

Du ska kunna använda dig av t ex vattenfärg, färgpennor, pastell för att kunna skapa en bild.

Du ska kunna använda dig av penslar och andra verktyg på ett bra sätt.

Du ska kunna skapa bilder som berättar något t ex något du varit med om, läst mm.

Du ska kunna använda dig av bilder för att t ex presentera ett ämnesområde vi arbetat med.

Du ska kunna på ett enkelt sätt kunna fundera och diskutera kring andras bilder och vad dessa bilder har för innehåll och vad de uttrycker.

Du ska kunna följa en tydlig och enkel muntlig eller skriftlig instruktion.

Du ska kunna delta i samtal där vi analyserar bilder av olika slag.

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att
- delta i resonemang i helklass
- resonera och arbeta i små grupper
- använda olika typer av material och tekniker i ditt bildskapande
- följa enkla instruktioner

Arbetsätt

Färglära

Arbeta med penslar

Lera

Vattenfärg

Temaövergipande

Färgpennor och pastell

Collage

Tusch

iPad / iMovie

Digitalkamera

Bildanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6