👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk-Bornholmsmodellen

Skapad 2021-02-03 15:38 i Harbo förskola Heby
Förskola
Väcka nyfikenhet hos barnen för skriftspråket och ökar vår spårkmedvetenhet.

Innehåll

Läroplansmål/ nationella mål:

 

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

• Stärka barnens språkutveckling genom rim ramsor sagor drama och sång.

• Att barnens ska få en positiv bild av språklek, högläsning och språkliga aktiviter.

• Utveckla ordförråd, talspråk och rytm.

• Utveckla sin identitet och känna tillit till sin egen förmåga.

 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

• Väcka intresse hos barnen för språket och utveckla sina kunskaper.

• Att barnen får en ökad förståelse för skriftspråket.

• Att barnen får intresse för bokstäver.

• Att barnen får upptäcka rim och lära sig känna igen ord som rimmar, och börjar leka med rim.

• Att barnen kan lyssna och återberätta en saga med hjälp av bilder.

• Att barnen får upptäcka sammansatta ord.

• Utveckla sitt ordförråd.

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

Vi arbetar i mindre grupper efter ålder.

Vid varje tillfälle:

• Skriver våra namn på whitebordtavlan.

• Klappar våra namn, hur många stavelser.

• Ramsor med klapp.

• Därefter är det oftast något nytt som introduceras tex munmotoriksövningar, högläsning, Återberätta, drama, prepositioner, sätta ihop ord, lyssna på första- sista ljudet, sång och rytm mm

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

Uppgifter

 • V.6

 • v.7

 • v.12

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18