Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English tests - IM

Skapad 2021-02-03 15:54 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Grundskola F Engelska
I detta arbetsområde får eleverna träna på de färdigheter och förmågor de behöver för att kunna förstå talad och skriven engelska samt strategier för att kunna producera i skrift och tal. Arbetsområdet avslutas med ett test i varje delområde: 1. Writing test - 2. Reading test - 3. Listening test - 4. Speaking test -

Innehåll

v. 4

 • Writing strategies: (PEEL-paragraphs) Point-Evidence-Explain-Link

 • Follow the Writing process: Mindmap your ideas – structure ideas in paragraphs – find evidence – explain – Link

 •  

 • Revise your 5-paragraph essays

 • Thursday: Writing test

 

 

 

v. 5

 • Discussion exercise
 • Grammar
 • Reading comprehension exercise
 • Thursday: Reading Comprehension test

v. 6 

 • Listening comprehension strategies
 • Listening comprehension exercises
 • Thursday: Listening test

v. 7

 • Discussion exercises
 • Plan and build an oral presentation and discussion questions
 • Thursday: Speaking test

v. 8

 • Discussion exercises
 • Plan and build an oral presentation and discussion questions
 • Thursday: Speaking test

Uppgifter

 • Writing test

 • Reading test

 • Listening test

 • Speaking test

Matriser

En
Writing

Innehåll

F
E
C
A
Begriplighet och tydlighet
Du visar att du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Du visar att du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Fyllighet och variation
Olika exempel och perspektiv
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Du formulerar dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du formulerar dig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation

Språk och uttrycksförmåga

F
E
C
A
Kommunikativa strategier
omformuleringar, förklaringar och förtydliganden
Flyt och ledighet
Du formulerar dig med visst flyt
Du formulerar dig med flyt
Omfång, variation, tydlighet och säkerhet
vokabulär, fraseologi och idiomatik - meningsbyggnad, textbindning och struktur - grammatiska strukturer - stavning och interpunktion
Du kan uttrycka dig med en begriplig grammatik. Det finns osäkerhet och felaktigheter gällande ord, uttryck, grammatik och stavning som kan verka störande men inte förstör mottagarens förståelse.
Det förekommer vissa språkliga och grammatiska misstag, men grammatik och språkbehärskning är fungerande. Den grammatiska variationen är inte så stor.
Du visar god behärskning av vokabulär, fraseologi och idiomatik, meningsbyggnad, textbindning och struktur, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion
Anpassning till syfte, mottagare och situation
Du formulerar dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Du formulerar dig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: