Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering konstruktion av robotar

Skapad 2021-02-03 16:05 i 223921 Förskolan Sturehill Stockholm Hägersten-Älvsjö
Här beskrivs den mindmap som ligger till grund för det projektarbete som drivs på förskolan utifrån barnens intresse och funderingar Mål att uppnå utifrån Lpfö Syfte Aktiviteter Arbetsprocess
Förskola
En grupp har visat ett stort intresse för att konstruera robotar . För att utmana dessa barn i deras förmåga att skapa och konstruera i flera olika material och med hjälp av olika tekniker, samt utmana deras förmåga att fungera enskilt och i grupp vill vi utmana dem i att konstruera robotar.

Innehåll

Vid projekttillfällen en gång vecka ska barnen få arbeta processinriktat för att få fram en konstruktion utifrån barnens egna tankar, idéer och önskemål. Vi vill låta deras reflektioner vara drivande i arbetet framåt och pedagogens öppna frågor utmana dem att komma vidare i arbetet.

 

Dokumentationen från de olika projekttillfällena ska finnas synliga för barnen i vardagen och hjälpa dem att komma vidare i sina tankar kring projektet. Vid start av varje projekttillfälle ska återkoppling till föregående tillfälle göras utifrån dokumentationen som hjälp att få syn på nya tankar hos barnen innan arbetet fortsätter.

 

Syftet med projektet är att vi vill utmana barnen i deras förmågor att

 • Konstruera med hjälp av flera olika material och tekniker
 • Sätta ord på sina egna tankar och åsikter samt våga ställa frågor för att få förståelse för hur de andra gruppdeltagarna tänker och på så sätt driva projektet vidare.
 • Väva in flera olika ämnesområden ur läroplanen utifrån vart projektet driver oss (t.ex. matematik, naturvetenskap, språk mm)
 • Utöka barnens faktakunskaper kring det ämne vi utforskar i samband med konstruktionsarbetet
 • Hur man kan använda sin kreativitet i att skapa något med återvinningsmaterial 

Vi ser att vi har nått målen när:

 • Barnen kan vänta på sin tur att t.ex. få uttrycka vad de tycker och tänker
 • Barnen kan komma med egna förslag på hur vi ska arbeta vidare och låta alla i gruppen komma till tals
 • Barnen kan redogöra för nya begrepp de fått förståelse för under projektets gång
 • Barnen konstruerar på ett annorlunda sätt med flera olika material och använder sig av sina ökade faktakunskaper för att få till fler detaljer i sitt skapande med ny teknik
 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: