Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingasaga

Skapad 2021-02-03 16:20 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Vi ska skriva en vikingaberättelse där vi använder fakta vi lärt om vikingatiden tillsamman med en hel del fantasi.
Grundskola 4 Svenska
En mystisk besökare! Vid ett tillfälle skulle kung Sigmund Völsung hålla bröllopsfest för sin dotter, och hallen var fylld med mäktiga och rika människor. Då festen var som bäst igång trädde en främling in. Ingen kände igen den underlige mannen, som var klädd i en lång, mörkblå kappa och en vidbrättad hatt. Det enda som syntes av hans ansikte var ett långt, grått skägg och en hökliknande näsa.

Innehåll

Kanske blir din berättelse lika spännande som den i inledningen! 

Vad ska du lära dig?
- skriva en text med ett tydligt innehåll och en tydlig struktur (inledning, händelser, avslut)
- skriva gestaltande beskrivningar över personer och miljö
- använda skiljetecken och stavningsregler på rätt sätt
- att ge och ta respons.

Hur ska vi arbeta?
-
Du kommer förbereda skrivandet genom att planera händelser och personer som ska ingå i din berättelsen.
- Du kommer följa en instruktion om hur och vad som ska ingå i berättelsen.
- Din berättelse skrivs på datorn i ett dokument som du delar med din lärare.
- Du kommer att få regelbunden respons och tips på förbättring av din lärare.
- Du kommer att få ge respons till en kompis om hens berättelse.
- Du kommer att få ta emot respons av en kompis.
- Du kommer att göra en självbedömning på din berättelse utifrån en matris.

Hur kommer ditt arbete bedömas
-
Du kommer bedömas utifrån en matris som du finner längre ner i denna planering. 
- Din lärare kommer läsa och ge respons under tiden du skriver. 

 

 

Förslag till utvecklingsmål i svenska vid berättelseskrivandet:

- Min text ska innehålla minst två gestaltningar av personer eller av miljön. (Om en person är rädd kan man gestalta det genom att t.ex skriva att håret reste sig i nacken, svetten bröt fram i pannan, kalla kårar längst ryggen, tänderna skakar, personen hade hjärtklappning osv.)

- Jag ska dela in texten i tydliga stycken och ha en tydlig inledning, händelser och avslut.

- Jag varierar mina tidsord. (använder t.ex senare, nästa dag, på morgonen, när mörkret kom, i skymningen osv.)

- Min text ska innehålla minst en dialog. Min dialog börjar med talstreck på ny rad. 

- Jag ska läsa igenom in text och se till att det finns så få stavfel som möjligt. Är jag osäker på någon ord slår jag upp det eller på annat sätt tar reda på hur det stavas.

- Jag ska ge respons till en kompis på hur hens berättelse blir ännu bättre. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Skriva berättelser Vikingasagan

På väg
1
2
3
Struktur - inledning
 • Sv  E 6
Jag har börjat berättelsen direkt utan att berätta något om personerna, vilken plats de är på eller när det utspelar sig.
Jag har skrivit en kort inledning med namn på personerna, vilken plats de är på och när det utspelar sig.
Jag har skrivit en inledning så att läsaren får veta lite om personerna och vad berättelsen handlar om.
Jag har skrivit en inledning som får läsaren att "lära känna" personerna och får en bra bakgrund till handlingen.
Struktur - stycken
 • Sv  E 6
Jag har skrivit all text i ett stycke.
Jag har delat upp texten i stycken men inte alltid där det passar bäst.
Jag har delat upp texten där det passar men jag skulle kunna dela upp den lite mer - eller mindre.
Jag har delat upp texten i lagom stycken överallt där det passar.
Struktur - helheten
 • Sv  E 6
Din text har någon av delarna: - inledning - mittparti, händelser - ett slut.
Din text har en inledning, ett mittparti och ett slut.
Din text har en tydlig inledning, ett tydligt mittparti och ett genomtänkt slut.
Din text har en mycket tydlig inledning, ett tydligt mittparti och ett genomtänkt slut.
Stavning och meningar
 • Sv  E 6
Jag har många stavfel som jag själv kan hitta. Jag ser att det saknas många skiljetecken (t.ex punkt och stor bokstav)
Jag har några stavfel som jag själv kan hitta. Det saknas några skiljetecken och stora bokstäver.
Det finns några stavfel. Jag har satt ut de flesta skiljetecken helt korrekt, t.ex punkt, frågetecken, utropstecken.
Det finns inga eller några få stavfel. Jag har satt ut skiljetecken korrekt, t.ex punkt, frågetecken, utropstecken, kommatecken.
Språklig variation
 • Sv  E 6
Jag använder tidsorden sen: Sen, sen, sen, Nu, nu , nu
Jag har med ett par olika tidsord som : nu, då, sen, när.
Jag har med några olika tidsord som först, efter en stund, sedan.
Jag använder flera olika tidsord om på ett passande sätt beskriver tiden som: först, efter en stund, sedan, klockan tre, på eftermiddagen, därefter, nästa gång, vid dagens slut osv
Person- och miljöbeskrivningar
 • Sv  E 6
Jag har inte beskrivit personerna. Jag har inte beskrivit miljön.
Jag har beskrivit personerna och miljön med några ord, t.ex vilket väder det är och vad personerna har på sig.
Jag har beskrivit personerna och miljön med detaljer, t.ex "hon hade håret i två flätor".
Jag har beskrivit både personerna och miljön med detaljer och utifrån flera sinnen: lukt - "det luktade starkt från avträdet" syn - "det var svårt att se då röken låg tjock" känsel - "det killade i magen" hörsel - "glada rop"
Dialog
 • Sv  E 6
Jag har inte med någon dialog.
Jag skriver en dialog. Jag använder talstreck ibland men inte alltid på en ny rad. Det kan vara svårt att följa med i dialogerna, ibland blir det otydligt.
Jag skriver dialog med säga-verb. Dialogen börjar på ny rad. Jag använder talstreck.
Jag skriver flera dialoger med säga verb. Dialogen börjar på en ny rad. Jag har satt ut talstreck korrekt. Jag använder kommatecken innan säga verbet (om jag inte har !? för då ska det inte vara något kommatecken). Det är lätt att följa dialogen och förstå vad personerna säger.
Ny aspekt
Min ansträngning
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag har inte ansträngt mig alls. Jag har skrivit något snabbt.
Jag har ansträngt mig lite.
Jag har ansträngt mig ganska mycket.
Jag har gjort mitt bästa. Jag har läst igenom texten och gjort ändringar. Jag är helt nöjd!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: