Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: instruerande text åk 6

Skapad 2021-02-03 16:46 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Skriva instruerande text under v. 5 och 6. Textskrivande kommer att bygga på cirkelmodellen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

 • Skriva instruerande text.

Hur ska vi arbeta?

 • Enligt cirkelmodellen:
  1. Gemensam text
  2. Partext
  3. Enskild text

Vad ska du lära dig?

 • Syfte, struktur och språkliga drag i en instruerande text. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Ej relevant

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 • Inlämnad enskild text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Instruerande text

E
C
A
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
eleven följer instruktionen texten fungerar i huvudsak som en instruktion
eleven följer instruktionen texten fungerar relativt väl som en instruktion
eleven följer instruktionen texten fungerar väl som en instruktion
INNEHÅLL
begripligt innehåll de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs
relativt tydligt innehåll de viktigaste leden i spelet eller leken beskrivs med hjälp av detaljer
tydligt innehåll de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande exempel
SPRÅK
viss språklig variation ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
viss språklig variation ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god språklig variation ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet stor/liten bokstav används med viss säkerhet viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet relativt få fel i användningen av skiljetecken relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet få fel i användningen av skiljetecken få stavfel
RESPONS
läser klasskompisars texter och ger enkel respons och ändrar något i texten utifrån den responsen
läser klasskompisars texter och ger utvecklad respons och ändrar i texten utifrån den responsen
läser klasskompisars texter och ger välutvecklad respons och ändrar texten utifrån den responsen så att texten når en högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: