👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor Vt 21

Skapad 2021-02-03 17:57 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska under några veckor ge oss in i sagans magiska värld. Vi kommer att gå igenom hur en typisk saga är uppbyggd för att du sedan ska få möjlighet att skriva en egen saga. Du kommer även att skriva en faktatext om någon känd sagoförfattare.

Innehåll

 • Bedömning:
Arbetssätt och redovisningsform.
 • Du kommer att få en genomgång om de typiska dragen i en saga.
 • Du kommer att få skriva en saga utifrån de typiska sagodrag du fått lära dig.
 • Du får också läsa igenom dina klasskamraters texter.
 • Du får ge och ta respons.
 • Du ska presentera dina kunskaper och förmågor genom skriftlig inlämningsuppgift samt i samtal/diskussioner.

 

Jag kommer att bedöma hur du:

 • Skriver en egen saga där det finns en tydlig inledning, handling och avslut.
 • Använder dig av de kännetecken en saga har.
 • Håller en "röd tråd" i ditt skrivande.
 • Använder skrivregler.
 • Ger respons och tar emot respons.
 • Följer instruktionerna för arbetet.
 • Använder dig av dialog, beskrivningar samt gestaltningar i din saga.
 • Kan använda dig av bilder för att illustrera din text.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vk 4 - 7

Begreppslista:

 • magiska tal
 • magiska ting
 • prinsessa
 • prins
 • häxa
 • trollkarl
 • drake
 • Det var en gång...
 • Sedan levde de lyckliga i alla sina dagar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Sagor vt 21

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Röd tråd
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. . .
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur.
Språklig variation
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du har viss språklig varitation
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Skrivregler
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Handling
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Din saga har en enkel handling.
Din saga har en utvecklad handling.
Din saga har en välutvecklad handling.
Bearbetning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Text och bild
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan kombinera dina texter med olika bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan kombinera dina texter med olika bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan kombinera dina texter med olika bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.