👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

07F Historia

Skapad 2021-02-03 18:05 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 Historia
Nu är det dags att arbeta med ämnet historia!

Innehåll

I årskurs 7 kommer ni att arbeta med flera spännande moment, nämligen;

 

1. Människans förhistoria

2. Forna civilisationer

3. Den grekiska antiken

4. Det romerska riket

5. Medeltiden

6. Den nya tiden

7. Upplysning och revolutionernas tid

 

Vi kommer att variera arbetssättet så mycket vi kan! Ni kommer att få läsa själva, lyssna på genomgångar, diskutera i grupp, titta på faktafilmer, göra roliga uppgifter och arbeta både enskilt och i grupp. 

I denna planering kommer jag fortlöpande att lägga information om hur vi arbetar med varje avsnitt. 

 

1. Människans förhistoria

Ni lyssnar på genomgången och följer med i presentationen: Presentation Människans förhistoria Innan lektionen avslutas får ni möjlighet att visa vad ni har förstått skriftligt. 

 

2. Forna civilisationer

Vi lär oss om två stycken högkulturer/flodkulturer: Mesopotamien och Egypten. Ni läser i läroboken som finns delad med er på driven "Forna civilisationer" och svarar på frågor från dokumentet "Uppgift flodkulturer" som också är delad med er på driven. Vi avslutar momentet med ett skriftligt prov. 

 

3. Den grekiska antiken

Vi startar upp området med att brainstorma om det vi redan känner till om de gamla grekerna. Därefter delar läraren in eleverna i grupper om 4-5 elever. Tillsammans i gruppen gör ni sedan ett grupparbete där ni tar reda på fakta om antikens Grekland. Gruppen ska sedan presentera vad ni lärt er inför några andra elever i klassen, alternativt inför hela klassen.  Uppgift "Den grekiska antiken"

 

4. Det romerska riket

Ni gör en egen presentation utifrån en given mall. Kopiera mallen "Antiken: Romarriket", som är delad med er på driven. Fyll sedan i info och bilder på varje slide. Till er hjälp har ni genomgångar på lektionerna och läroboken, "Romarriket.pdf", som också finns delad med er på driven. Det hela avslutas med att du presenterar det du har lärt dig. 

 

5. Medeltiden

Vi går igenom medeltiden med hjälp av presentationen Medeltiden som finns delad med er på driven. Vi pratar mycket om Digerdöden och tittar även på en film om den. Vi gör en källövning som handlar om Flagellanterna. Ni övar begrepp och sedan gör ni ett kapiteltest. 

 

6. Den nya tiden

Vi går igenom Den nya tiden med hjälp av presentationen Den nya tiden. Vi pratar om Aztekerna och vi kollar på film om Triangelhandeln och den transatlantiska slavhandeln. Ni gör uppgifter där ni visar att ni har förstått vad det handlar om. 

 

7. Upplysning och revolutionernas tid

Uppgifter

 • Romarriket

 • Prov: forna civilisationer

 • Mesopotamien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9