Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap &hållbaeutveckling

Skapad 2021-02-03 17:49 i Stadsskogens förskola Alingsås
Förskola
Detta kommer vi arbeta med under januari, februari och mars.

Innehåll

Planering vecka 5,6 språkfrämjande strategier, samt skolförberedande verksamhet. Lpfö/Naturvetenskap och Hållbar utveckling/Melodifestivalsgruppen

Vecka 5:

Tisdag: Vi lyssnar på boken, Säga sitt /barnkonventionen "i polyglutt". Vi funderar på demokrati och våra kunskaper kring det.

- Vad betyder demokrati?

" till exempel människors lika värde och rättigheter, fri åsiktsbildning, tryckfrihet och yttrandefrihet, att alla är lika inför lagen och att det hålls fria val."

 

Onsdag:

-Hållbar utveckling, social utveckling.

- Vad betyder kränkt?

-Mobbing?

-Utvärdera veckan genom bilder.

Vi lyssnar på sång och musik från olika länder efter barnens val av sång och musik.

-Hur fungerar det hos oss?

-Vi gör en tankekarta tillsammans.

Torsdag: Skogen,demokrati i skogen.Vad betyder hållbar utveckling för oss?

 

Vecka 6:

•Tisdag: Vi lyssnar på Lika värde/Barnkonventionen

vi disskuterar våra pusselbitar,samt våra olikheter/likheter: Mångfald

•onsdag: Skogen vi letar likheter/olikheter,hållbar utveckling.

•Torsdag:

-Om någon fattas blir det ett hål,olika är bra.

-Allas lika värde.

-Hållbar utveckling

vi lyssnar på sånger/musik från olika länder.

-utvärdera vecka genom bilder

 

 
 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: