Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg

Skapad 2021-02-03 17:55 i Knekten förskola Flen
Förskola
Ett av målen i nya läroplanen är att jobba med digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi vill göra det på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Därför börjar vi skapa en verksamhet som möter barnens lust att utforska och upptäcka i digitala lärmiljöer.

Innehåll

Unikum planering - Digitala verktyg

Bakgrund:

I Förskolan Knektens Verksamhetsplan för 2021 står att: ”förskolan kontinuerligt ska ha använt sig av olika estetiska lärprocesser för att ge barnen möjlighet att knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper och erfarenheter.” Förskolan har bestämt att använda sig av digitala verktyg som en uttrycksform i en planerad aktivitet minst två gånger i månaden.

Syfte:

IKT ( informations och kommunikationsteknik) är ett stöd i den pedagogiska arbetet för att arbeta mot strävansmål i läroplanen. Vi vill utveckla användandet av digitala verktyg och visa fler sätt att arbeta med Lärplattan och andra digitala verktyg som redskap för utveckling och lärande. 

Metoder:

 • barnen lär sig fler sätt att använda lärplattan, t ex för foto,film och faktasökning

 • använda oss av projektorn mer t.ex för att förstärka lärmiljön, när vi läser sagor, dramatiserar

 • använda oss av Blue-bot för att prova på programmering

 • använda appar som utmanar och utvecklar barnens lärande.

 • barnen tillsammans med pedagoger dokumenterar sitt eget lärande med hjälp av digitala verktyg samt i Unikum.

Dokumentation:

Vi kommer att använda oss av fotodokumentation tillsammans med barnen.

Utvärdering:

 • Efter gruppaktiviteter med barnen utvärderar vi med barnens tankar om sitt lärande. 

 • På reflektionstiden utvärderar vi aktiviteterna enligt reflektionsmallen.

 • Enkätundersökning  (pedagoger) i april och oktober med sammanställning av barnens och pedagogernas reflektioner. Utvärdering maj och november.
Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: