Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2021-02-03 18:48 i Slättängsskolan Kristianstad
Tema Forntiden åk 3.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia
Vi kommer att lära oss om människans utveckling. Vi kommer att lära oss om hur människor har vandrat för att bosätta sig i norden. Vi kommer att lära oss om hur livet förändrades och utvecklades här i norden. Vi kommer att lära oss om tidsåldrarna: jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Forntiden, Förhistorisk tid.

I det här temat ska du få lära dig något om de första människorna och deras utveckling från apor till människor. Du ska också få lära dig hur de första människorna på jorden levde. Du ska också få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnåldern kom.
Du ska veta vilka spår du kan hitta i naturen av forntiden t.ex. spår av istiden och tidigare bosättningar.

Mål

Jag ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Jag ska känna till något om natur, miljö, klimat istid, stenåldern, bronsålder och järnålder, samt vilka spår vi kan se av detta i nutid.

Jag ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

(mat, jakt, fiske, kläder, boplats)

Jag ska förstå och kunna förklara skillnaden mellan jägarstenålder och bondestenålder.

Jag ska förstå ungefär när det var sten- brons och järnålder i vårt land och hur länge den varade.

Jag ska känna till vad som kännetecknar stenåldern, bronsålder och järnålder.

 

Arbetssätt:

Du kommer att få lyssna på genomgångar.

Du kommer att få titta på olika faktafilmer.

Du kommer att få läsa faktatexter

Du kommer att få forska i mindre grupp.

Redovisningsform

Du kommer att få redovisa det du lärt dig muntligt och skriftligt, samt med bilder.
Du kommer att få delta i gemensamma diskussioner.

Bedömning

Jag bedömer om du:

kan berätta något om livets utveckling på jorden
visar att du känner till något om natur, miljö och klimat under istid, stenåldern, bronsålder och järnålder.

kan berätta om hur människorna på sten-, brons och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

(mat, jakt, fiske, kläder, boplats)

kan förklara skillnaden mellan jägarstenålder och bondestenålder.
kan redogöra på en tidslinje för ungefär när det var sten- brons och järnålder i vårt land.
kan redogöra för vad som kännetecknar stenåldern, bronsålder och järnålder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: