Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent

Skapad 2021-02-03 19:30 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer under några veckor att utveckla de matematiska förmågorna i området procent.

Innehåll

Procent

Åk 6, VT21

Syfte: Du kommer utveckla din förmåga att ...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll: Du kommer att utveckla förmågor med hjälp av det matematiska innehållet ...

 • tal i bråkform.
 • tal i procentform.
 • tal i decimalform.
 • procenträkning.
 • problemlösning.
 • avrundning.

Mål: Efter avslutat område ska du kunna ...

 • visa kunskap om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimalform, procentform och bråkform.
 • växla mellan procentform, bråkform och decimaltal.
 • använda metoderna förkorta och förlänga.
 • beräkna t.ex 35% av en helhet.
 • beräkna en helhet (100%) när du t.ex. vet att 10% är 20 kr.
 • använda miniräknare för att beräkna procent.
 • välja och använda en metod när du löser ett matematiskt problem.
 • redovisa dina lösningar vid matematiska problem. 
 • avrunda tal. 

Bedömning: Efter avslutat område kommer du kunna visa dina kunskaper ...

 • i ett prov, där också ges möjlighet att förbereda dig hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: