Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2021-02-03 19:48 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer under kommande veckor att arbeta med algebra.

Innehåll

Algebra
åk 6, VT21

Syfte: Du kommer utveckla din förmåga att ...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll: Du kommer att utveckla dina matematiska förmågor med hjälp av innehållet ...

 • funktioner
 • ekvationer
 • okända tal
 • matematiska samband
 • matematiska mönster
 • talföljder
 • grafer
 • koordinatssystem

Mål: Efter avslutat område ska du kunna ...

 • använda metoder för att lösa ekvationer.
 • visa, använda, uttrycka kunskap om hur en lösning till en ekvation kan kontrolleras genom prövning.
 • visa kunskap om likheter och olikheter.
 • visa, använda och uttrycka kunskap om hur samband kan uttryckas med matematiskt språk.
 • rita ett koordinatsystem och gradera axlarna, rita och ange punkter.
 • rita grafer utifrån en värdetabell.

Bedömning: Du kommer ges möjlighet att visa dina kunskaper i ...

 • ett prov, där du också ges möjlighet att träna hemma innan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: