Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan Matematik åk 3 vt-21

Skapad 2021-02-03 20:02 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 3 Matematik
Arbeta med matematiska bråk samt mätning av längd, volym, massa, tid och temperatur.

Innehåll

 

Pedagogisk planering åk 3 vt- 21

Arbetsområde: Bråk, mätning av massa, volym, längd, tid och temperatur. 

Syfte: Eleven ska kunna tolka vardagliga och matematiska situationer och kunna beskriva dem på ett matematiskt sätt. 

Procedurförmåga

Eleven visar kunskaper om tal i bråkform

Jag kan visa tal i bråkform

Procedurförmåga

Eleven kan jämföra enkla bråk.

Jag kan jämföra enkla bråktal.

Procedurförmåga

Eleven kan namnge enkla bråktal.

Jag kan namnge enkla bråktal. 


Procedurförmåga

Eleven kan göra enkla mätningar. 

Jag kan mäta olika saker med olika mätinstrument.

Procedurförmåga

Eleven kan använda sig av måttenheter för att uttrycka resultat.

Jag kan använda mig av olika enheter för att visa resultat. 

Procedurförmåga

Eleven kan göra uppskattningar av längd, massa, volym, tid och temperatur. 

Jag kan uppskatta längd, massa, volym, tid och temperatur. 

Procedurförmågan

Eleven kan göra jämförelser av längder, volymer, tider, temperatur och massor.

Jag kan göra jämförelser av längder, volymer, tider, temperatur och massor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Öllsjöskolan Matematik åk 3 vt-21

Insats krävs
Tillräckliga kunskaper
Mer än tillräckliga kunskaper
Procedurförmågan
Jag behöver stöd med att visa tal i bråkform.
Jag kan visa några tal i bråkform.
Jag kan visa flera olika tal i bråkform.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd med att jämföra enkla bråktal.
Jag kan jämföra några enkla bråktal.
Jag kan jämföra flera olika bråktal.
Procedurförmågan
Jag är osäker på att namnge enkla bråktal.
Jag kan namnge enkla bråktal.
Jag kan namnge flera olika bråktal.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd med att mäta olika saker med olika mätinstrument.
Jag kan mäta några olika saker med olika mätinstrument.
Jag kan mäta flera olika saker med olika mätinstrument.
Procedurförmågan
Jag är osäker på olika enheter.
Jag kan använda mig av några olika enheter för att visa resultat.
Jag kan använda mig av flera olika enheter för att visa resultat.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd med att uppskatta längd, massa, volym, tid och temperatur.
Jag kan uppskatta några längder, massor, volymer, tider och temperaturer.
Jag kan uppskatta flera längder, massor, volymer, tider och temperaturer.
Procedurförmågan
Jag behöver stöd med att göra jämförelser av längder, volymer, tider, temperatur och massor.
Jag kan göra enkla jämförelser av längder, volymer, tider, temperatur och massor.
Jag kan göra svårare jämförelser av längder, volymer, tider, temperatur och massor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: