Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati årskurs 4

Skapad 2021-02-03 20:34 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 Samhällskunskap
Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i skolan och i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om.

Innehåll

      Syfte 

      Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. 

 

 

      Undervisning 

      Vi kommer att använda oss av UR skolas tv-serie "Dröm om demokrati". Serien är uppdelad i sex delar och tar upp olika aspekter på demokrati. Den är byggd runt en framtidshistoria där Sverige blivit en diktatur med en envåldshärskare. Lektionerna inleds med små korta genomgångar och därefter tittar vi tillsammans på tv-serien, ett avsnitt i taget. Eleverna kommer efter varje del att få arbeta i grupper, där de diskuterar, skriva ner och delger varandra sina tankar kring de olika demokratiska och politiska frågorna som behandlas i serien.

 

 

      Vad eleverna ska lära sig ( se också centralt innehåll och kunskapskrav)

 

 -   Vad en demokrati är och hur demokrati fungerar i Sverige

 -   Skillnaden mellan demokrati och diktatur

 -   Våra grundlagar

 -   Våra olika val och vad som krävs för att få rösträtt 

 -   Vikten av att göra sin röst hörd i allmänna val  

 -   Hur den politiska makten fördelas efter valresultaten

 -   Historiskt perspektiv på kampen för allmän rösträtt

 -   Hur skatter används i Sverige 

 

     Begrepp

 

 -  Klass- och elevråd

 -  Direkt- och representativ demokrati

 -  Diktatur

 -  Ordförande, sekreterare, justerare, dagordning, protokoll och röstning

 -  Kommunfullmäktige 

 -  Riksdag

 -  Regering 

 -  Yttrande-och tryckfrihet

 -  Grundlag

 -  Skatt

 -  Rösträtt

 -  Civil olydnad 

 -  Demonstration 

 

 

 

      Hur eleverna kan visa sina kunskaper

 

      Eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper genom ett aktivt deltagande under lektionstid,  visad begreppsförmåga vid diskussioner och grupparbeten samt genom prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Sh  1-3
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: