Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal åk 2

Skapad 2021-02-03 21:18 i Stora Skedvi skola Säter
Ett arbete om att läsa skönlitteratur och samtala om det lästa i grupper.
Grundskola 2 Svenska
Läsa böcker och samtala om det man läst.

Innehåll

Eleverna läsa olika böcker och texter som dom senare arbetar vidare med genom boksamtal. Eleverna arbetar i mindre grupper och med hjälp av frågekort samtalar de om sina lästa texter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Boksamtal

Boksamtal

Förståelse
Visar att du förstår innehållet.
Du drar slutsatser utifrån innehållet.
Du drar slutsatser med bra stöd i innehållet. Kopplar till egna erfarenheter.
Engagemang
Du deltar aktivt i samtalet.
Du presenterar egna uppslag.
Du presenterar egna uppslag på ett intresseväckande sätt.
Samarbete
Du lyssnar på andra.
Du ger respons på kamraternas inlägg.
Du bygger vidare på kamraternas inlägg.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: