Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Värme

Skapad 2021-02-03 22:25 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Fysik
I det här arbetsområdet lär vi oss mer om värme. Vi lär oss bl a hur värme kan sprida sig på olika sätt och hur man kan göra för att bevara värmen - eller för att hålla något kallt. Vi berör också lite fakta kring temperatur och väder.

Innehåll

Vi kommer under några veckor att arbeta med fysik, och har då fokus på "värme". Vi lär oss bl a hur värme kan spridas, hur olika ämnen reagerar på värme och hur man kan göra för att bevara värme.

Mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • berätta om vad som händer med olika ämnen när temperaturen höjs
 • planera, genomföra och dokumentera en laboration
 • berätta om hur värme kan spridas
 • berätta hur man mäter väder
 • berätta om hur man kan hålla kvar värme (isolering)
 • berätta hur djur kan klara att leva i stark kyla.

 

Arbetssätt

Lärobok

Vi kommer att söka fakta främst i "Boken om kemi och fysik" av Hans Persson samt arbeta med övningar i tillhörande arbetsbok samt diskutera innehållet.

Laborationer

Vi gör enkla laborationer där vi redovisar arbetsgången i laborationsrapporter. Vi övar på att skriva hypotes, materiallista, arbetsgång, resultat och slutsats.

Film

Vi tittar på enkla faktafilmer kopplade till innehållet.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om vad som händer med olika ämnen när temperaturen höjs
 • planera, genomföra och dokumentera en laboration
 • berätta om hur värme kan spridas
 • berätta hur man mäter väder
 • berätta om hur man kan hålla kvar värme (isolering)
 • berätta hur djur kan klara att leva i stark kyla.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: