Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PLANERING KIKÄRTSGRUPP VECKA 6

Skapad 2021-02-04 06:58 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
Mall för planering för enskilda aktiviteter (Åsas mall)

Innehåll

Grupp:

(För vem och när)

Kikärtorna

 

Mål ur läroplanen:

(Koppla mål ur läroplanen längre ner vid "Lägg till")

 

 

Vad ska vi lära ut:

(Aktivitet, ämnesområde, tema...)

I dag ska barnen få bekanta sig med former och dess namn

 

Syfte:

(Varför)

För att de ska få möjlighet att utvidga sina matematiska begrepp och även befästa dem.

 

Förberedelser:

(Här skriver du din detaljplanering, hur du ska göra, vilket material du behöver m.m.)

Vi läser en bok där det ingår de vanligaste formerna-ta med boken.

Barnen får ett arbetsblad där olika former ska få olika färger. Finns kopierade papper i min låda.

Vi spelar formbingo- ta med spelet som ligger i Holkens förråd.

Reserv- Vi leker Burr med former-ta med former som finns i min bruna tidskriftsamlare .

 

 

SPARA!

 

Efter avslutad aktivitet hämtar du planeringen igen och reflekterar och analyserar under respektive flik.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

 

 

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

 

 

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: