Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2021-02-04 07:24 i Klaraskolan 9 Halmstad
Grundskola 9 Kemi
Atomers uppbyggnad är utgångspunkten för en djupare förståelse av olika ämnens egenskaper och struktur. Det periodiska systemet informerar om detta samband.

Innehåll

Undervisningen kommer att ske med utgångspunkt i kapitel 11 ”Periodiska systemet” och kapitel 14 "Metaller" i Gleerupsportalen samt Digilär. Undervisning kommer att ske i form av lektionsgenomgångar, läsa texter och samtala om innehållet, övning i att rita atomer och joner samt instuderingsuppgifter. Största delen av undervisningen sker genom distansundervisning.

 

Centralt innehåll

·       Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

·       Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner. 

·       Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

·       Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

·       Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Mål

 • Kunna namnet på partiklarna i atomen och vilken laddning de har
 • Kunna förklara varför atomer är oladdade
 • Veta vad atomnumret visar
 • Veta hur många elektroner de tre innersta elektronskalen har plats för  
 • Kunna rita upp atomer och joner med hjälp av periodiska systemet
 • Veta vad valenselektroner är och deras betydelse för att det skall bli kemiska reaktioner
 • Kunna vilken skillnad det är mellan period och grupp och vad grundämnena inom dessa har gemensamt
 • Veta var metaller och icke-metaller finns i det periodiska systemet
 • Kunna ange kemiska egenskaper för alkalimetaller, halogener och ädelgaser
 • Kunna berätta hur joner bildas
 • Kunna ange metallers egenskaper
 • Kunna ge exempel på ädla metaller och deras egenskaper samt användningsområde
 • Kunna ge exempel på lättmetaller och deras användningsområde
 • Förståelse för begreppet livscykelanalys (med läskburken som exempel)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: