👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2021-02-04 07:58 i Förskolan Alma Östhammar
Förskola
Vi har samling före lunch i olika grupper och med innehåll som anpassas efter barngruppen.

Innehåll

 

Syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi har samling i olika små grupper för:

Ge trygghet och rutin.

Få tillfälle att samtala om vad som hänt under dagen och konflikter som uppstått.

Anpassa undervisningen efter gruppens behov och intressen.

 

Mål

Öka barns självkänsla.

Få barnen känna trygghet och samhörighet.

 

 

...

 

Metod/Undervisning

Vad ska vi göra?

Vi sjunger och ramsar.

Tar upp dagsaktuella funderingar

Dagar, namn, närvaro.

Planerar undervisning efter vårat projekt och andra temat vi jobbar med.

 

Hur ska vi göra?

Vi har samling kl. 11.40 i tre olika grupper indelade efter ålder.

Vi pedagoger turas om att ha samlingar i de olika grupperna, tre veckor i taget.

Alla vet rutinerna i varje grupp så barnen ändå känner trygghet.

 

 

.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar i unikum och samtalar med barnen om deras önskemål och upplevelser.

 

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18