Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målsättning kring steg - År 7.

Skapad 2021-02-04 08:17 i Victoriaskolan Grundskolor
Uppgift kring målsättning och träningsplanering
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Uppgift i målsättning kring steg och rörelse.

Innehåll

Målsättning - År 7 - “Stegutmaningen” 

 

Den uppgift ni kommer jobba med består i att mäta hur många steg ni tar i snitt över ett antal veckor. Målet är att ta 10.000 steg i snitt varje dag. Vi kommer sedan att utvärdera varför resultatet blev som det blev och varför man ligger över/under/i fas med det uppsatta målet.  

 

Under fyra veckors tid kommer ni att mäta hur många steg ni tar varje dag. Detta med hjälp av en app (finns oftast redan i telefonen). 

Ni kollar hur många steg ni tar i snitt varje dag innan vi börjar (kolla er telefon). Målet är att ta (minst) 10.000 steg i snitt per dag.

 

Ni kommer dels att använda idrottslektionerna till rörelse, men målet är att ni också börjar röra på er mer även utanför idrottslektionerna. 

 

Ni ska nu göra följande:

1.     Kolla hur många steg du tagit i snitt per dag hittills (ta en print screen)

2.     Sätta målet att ta 10.000/seg per dag i snitt

3.     Ut och gå/springa!

4.    Ta en print screen på varje veckas resultat för att kunna redovisa stegen.

 

Referens till forskning - https://www.idrottsforskning.se/kraftig-minskning-av-14-aringars-steg-per-dag/ 

 

Avslut och utvärdering

Du har under de senaste veckorna mätt hur många steg du tar i snitt per dag. Målet har varit att genomsnittet under dessa veckor ska vara 10.000 steg per dag. Du ska nu utvärdera hur det har gått för dig att nå detta mål, gör det genom att besvara frågorna nedan.

 

Tänk på att MOTIVERA DINA SVAR, d.v.s. inte bara svara ”ja”, ”nej”, ”bra” osv., utan försök förklara varför.  

  

Frågor att besvara: 

·      Hur många steg per dag har du tagit i snitt sedan vi började mäta?

 

·      Nådde du målet på 10.000 steg per dag i snitt?

o   Om ja: Vad har du gjort för att nå detta? 

o   Om nej: Varför tror du att du inte nått ditt mål? Vad hade du kunnat göra annorlunda?

 

·      Har du ändrat dina rörelsevanor under denna period?

 

·      Har du gått fler steg de dagar du haft idrottslektioner?

 

·      Antalet steg en 14-åring tar per dag har minskat med mer än 3000 steg under 2000-talet. Varför tror DU att det är så?

 

·      Ni ska även skicka in era printscreens över hur många steg ni tagit varje vecka.

 

Om du gjort någon aktivitet där du inte haft med dig telefonen kan du tillgodoräkna dig stegen. Gå in på länken, välj aktivitet, intensitet och längd på passet så ser du hur många steg det motsvarar: https://www.mabra.com/halsoverktyg/motionstabell/ 

OBS: Om du haft en lagidrott – halvera tiden du varit aktivt (detta då det är en ”lyckomätare” när det kommer till lagidrotten). Om du t.ex. tränat fotboll i 90 minuter skriver du in 45 minuter.

Matriser

Idh
Målsättning och planering

E
C
A
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: