Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokpåse

Skapad 2021-02-04 08:21 i Ugglan förskola Kungälv
Förskola
Språkutveckling är ett av förskolans viktiga uppdrag. Barn lär sig språk i samspel med sin omgivning.

Innehåll

På Krokodilen har vi bokpåse en gång i veckan. Ett barn i taget får uppdraget att ta med en bok hemifrån som man tycker om och kan berätta om på samlingen. Bokpåsen är en del av vårt arbete med att visa hur viktigt språket är. Syftet med att ta med sig en egen bok är bland annat att ge barnet ett visst eget inflytande över vad de vill samtala/läsa om, stimulera språk och språkutveckling, dela med sig till andra och låta andra ta del av något som inte är förskolans. Efter samlingen ställer vi frågor till barnet om boken och intervjun skriver vi ut och sätter upp i tamburen. På så sätt skapar vi "Krokodilens Boktips" som alla barn och vårdnadshavare har möjlighet att ta del av.

Som vårdnadshavare är det bra om ni hjälper barnet så det blir lämpliga böcker som inte är för svåra eller för långa.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: