Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaplanering- Regnbågens färger

Skapad 2021-02-04 08:22 i Tallbacksgårdens fsk Sandviken
Här finns vår planering över Temaarbetet med Regnbågens färger. Det är en fortsättning i vårt arbete med Tema Ljus, där vi följt barnens intresse för färger de uppmärksammat i ljus.
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande. (Den här texten gäller vid alla våra planeringar och ska inte ändras. Lägg däremot gärna till en passande ingressbild till aktuell planering.)

Innehåll

Var är vi utifrån tidigare arbete?

Kartlägg/beskriv barnens intressen och tidigare erfarenhet.

Skriv här:

Under förra terminen intresserade sig barnen för färger inom vårt tema arbete - Ljus. De såg färger i ljusreflektioner på väggarna från bland annat cd-skivor som vi satt upp. Vi började prata om färger med barnen, och best

ämde oss för att fortsätta spinna på deras intresse och utforska Regnbågens färger.

 

Vart ska vi?

Vetenskaplig grund:

Skriv här:

Vi tycker att det är viktigt för barnens egna skapande och deras kreativitet att utveckla en känsla för färger. Vilka färger finns det, kan man blanda färger, vad händer när vi blandar dem, vart kan vi se färger och vad relaterar barnen färger till, är frågor som vi arbetar med och reflekterar kring med barnen. Att kunna beskriva sin omvärld utifrån färger tycker vi också är en viktigt nyckel för barnens språkutveckling.

Read & Upington (2009) menar att färg i barnens miljö har en stor och djup betydelse för mindre barn.

 

Prioriterade mål (markera de mål som prioriteras i temaarbetet vilket visar på syftet i arbetet)

Skriv här: 

Målen med vårt fokus på Regnbågens färger är:

 • Att barnen ska få möjlighet att se skillnad på färger
 • Att barnens ska få möjlighet att uttrycka sig och sin vilja genom färger
 • Att barnen ska närma sig att kunna sätt ord på färgerna
 • Att vi har närmat oss ett kunnande om de olika tecken för de olika färgerna

 

Beskriv hur det ska se ut i utbildningen när vi har nått de prioriterade målen?

Skriv här:                                                                                                                                                                                       

Vi ska dokumentera och reflektera i personalgruppen för att uppmärksamma:

 • Att vi har sett till att barnen fått uppleva färger med olika sinnen
 • Att barnen har fått arbeta praktiskt och på så sätt fördjupa sina kunskaper kring färg
 • Att vi kan se att barnen närmat sig kunnandet i tecken för färgerna röd, blå och gul, grön och svart

 

Beskriv vilka aktiviteter och förhållningssätt erbjuds barnen inom temat och vad vi planerar att genomföra.

Skriv här:                                                                                                                                                                                       

Vi har pratat ihop oss och valt ut roliga och spännande aktiviteter vi kan genomföra med barnen.

Vi kommer arbeta under korta små stunder med barnen och i mindre grupper.

Vårt förhållningssätt är att vi är medforskande med barnen, inte observatörer.

 

Planerade aktiviteter:                                                                                                                                              

Introducera färger och dess tecken med hjälp av sången; Mössan på mitt huvud på samlingen.

Uppmuntrar vårdnadshavare att prata färg hemma och sjunga sången.                                                             

Barnen får experimentera med färgerna gul-röd, gul-blå, blå-röd vad blir det för färg?                                     

Vi använder oss av årstiden för att skapa med färg i snön, spraya färg

Vi tittar på färger i vatten och is, fast och flytande form 

Upptäcker färg i ljuset med ficklampor

Bygga med isklossar i olika färger

Skapa ljuslyktor med snö, is och färg

Sortera smådjur och saker efter färg på färgkort

Pratar om vår färg på kläderna på samlingen

Pratar om vad dagens lunch har för färg

 

 Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Skriv här:                                                                                                                                                                                     

Vi samtalar kring veckoplaneringar tillsammans i arbetslaget. 

Vi är två personal i två mindre barngrupper varje dag på samlingarna, inne hos Fjärilarna och Myrorna.                                                                                                   

Hur blev det?

Uppföljning och utvärdering sker under rubrikerna "Reflektion" och "Analys". Välj "Reflektion" vid uppföljning och "Analys" vid utvärdering. 

Uppföljning: 

Använd era aktuella lärloggar.

Frågor att besvara:

 • Beskriv mycket kortfattat hur det har gått att följa planen? 
 • Vilket lärande kan vi se att barnen har gjort under processen?
 • Vilket lärande kan vi se att barnen har gjort under processen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: