Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1a1 - kursplanering

Skapad 2021-02-04 08:29 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Historia
Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

Innehåll

Kursens syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

På Skolverket kan du läsa om varför du läser historia (kursens syfte), vad kursen ska innehålla (centralt innehåll), samt vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygsstegen.

Kort förklarat ska du få kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod, bl.a. källkritik och förståelse av hur historia används. Genom detta ska du får bättre förståelse för vilken roll du som individ - och människa som grupp- spelar i samhällsförändringar.

Kursens centrala innehåll i förkortad form

  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv från förhistorisk tid till nutid. 
  • Problematisering av epokbegreppet. 
  • Industrialisering, demokratisering, konflikter och samarbeten under 1800- och 1900-talen. 
  • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i förändring. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund och etnicitet. 
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial. 
  • Hur individer och grupper använt historia. 
 
 
 

Matriser

His
Kursmatris, Historia 1a1

E
C
A
Historiska förändringsprocesser
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Historiska förändringsprocesser
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Historiska personer och deras betydelse
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Historiska samband
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Historiska samband
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan du dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Källanvändning och källkritik
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Historiebruk
Du kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Historiebruk
Du ger du några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: