Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Badminton

Skapad 2021-02-04 08:32 i Rosenvallskolan Söderhamn
Grundskola F Idrott och hälsa
Vi skall arbeta på olika sätt kring sporten Badminton.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du förväntas utveckla och anpassa dina rörelseförmågor i badminton.

badminton innebär det att du ska kunna slå och ta emot en serve, använda dig av såväl backhand som forehand slag för att bidra till att spelet utvecklas. Samt att du visar förståelse för de taktiska momenten i spelet och kan delta i samtal för att utveckla spelet och då relatera till centrala begrepp.

Begrepp som kommer förekomma i undervisningen är:

Serve – Igångsättning av spelet
Backhand – Ett slag då du möter bollen med baksidan av handen. Rörelsen går ut ifrån kroppen.
Forehand – Ett slag då du mäter bollen med framsidan av handen. Rörelsen går utifrån och in mot kroppen.


Uppgifter

 • Regler i Badminton

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Badminton

 • Idh  E 6   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
E
C
A
Regler, begrepp och spelidé
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du känner till de olika reglerna för racketsporterna och begreppen "backhand" och "forehand".
Du visar viss förståelse för reglerna och för spelidén genom att tillämpa dessa i spelet.
Du visar god förståelse för de taktiska momenten i spelet samt praktiserar detta i spelet.
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du behärskar till viss del de olika slagen (serve, backhand, smash och forehand).
Du behärskar nästan alla de olika slagen och kan anpassa slagens längd, samt visar förståelse för spelidén genom ett visst anpassat rörelesmönster.
Du anpassar medvetet slagens längd och placering för att få taktiska fördelar, men även för att bidra till att utveckla din medspelares olika förmågor. Du servar alltid på rätt sätt och i rätt ruta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: