👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Djur & Natur fritidshem 1

Skapad 2021-02-04 08:53 i Hammars skola Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 1
Mall för baklängesplanering Hammars fritidshem

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

  • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle


 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

  • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

  • Samtala om olika typer av texter.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

 

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:

Jag ska lära mig:

-några olika djur och vilken grupp de tillhör

-ett par punkter ur allemansrätten

-berätta hur vi kan hjälpa till att ta hand om miljön

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

Genom observationer och diskussioner i barngruppen. Exempelvis under mellanmålet.

Kahoot

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?

Genom samtal och utförande av det praktisk/estetiska arbetena

Hur många djurarter kan du?

Vet du något speciell fakta om något djur?Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

-Veckans grej (djurgrupper)

-Ljudbok | Högläsning

-Lekar (tips från WWF)
-“Gissa bajset & spåret”
-Estetiska uttryck (bild & form)

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

 

 

 

Områden att beakta

Utifrån resultat och analys, vilken del av målområdet finns behov av att utveckla?

Åtgärder i punktform: