Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster - Gamma kap 4, åk 6

Skapad 2021-02-04 09:05 i Villaskolan Kristianstad
Utgår från boken Gamma kapitel 1 där vi arbetar med tal i bråk- och decimalform. Beräkningar med de fyra räknesätten och olika avrundningsformer.
Grundskola 6 Matematik
Vi arbetar med: Numeriska uttryck, uttryck med variabler, algebraiska uttryck, mönster och ekvationer.

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

  • i vilken ordning räknesätten ska utföras
  • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
  • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
  • konstruera och beskriva mönster
  • teckna och lösa ekvationer
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Viktiga begrepp:

Prioriteringsregler, variabler, numeriska uttryck, algebraiskt uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling av ett uttryck, mönster, ekvationer

Vi kommer att:

  • ha lärarledda genomgångar samt diskussioner där du har möjlighet att träna din muntliga förmåga.
  • arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
  • arbeta enskilt och grupp med olika problemlösningsuppgifter
  • avsluta med ett prov för kapitel 3 (samband och förändring) och kapitel 4 (Algebra och mönster)

 

Du bedöms utifrån:

Problemlösning: Hur du löser matematiska problem (strategi och metod), hur du redovisar dina lösningar,  hur rimliga dina lösningar är och din förmåga till att lösa matematiska problem på olika sätt.

Begrepp: Dina kunskaper om matematiska begrepp och hur du använder dem. Hur du använder olika matematiska uttrycksformer (siffror, bilder, tabeller mm.) och visar att du kan växla mellan dessa uttrycksformer för att beskriva samband mellan olika begrepp.

Metoder: Att du väljer en effektiv metod för dina uträkningar och att du använder metoden på ett korrekt sätt.

Kommunikation: Hur du skriftligt och muntligt redovisar dina uträkningar. Hur du använder dig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, symboler, tabeller, grafer mm.) för att tydliggöra.

Resonemang: Hur du för och följer matematiska resonemang.

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris

Problemlösning

E
C
A
Visar dina lösningar så att de går att förstå och följa.
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med viss anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Eleven beskriver sitt tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med god anpassning till sammanhanget
Kan använda olika strategier och välja en lämplig strategi när du löser ett problem.
Eleven väljer i huvudsak fungerande strategier och metoder med viss anpassning till problemet
Eleven väljer relativt väl fungerande strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemet
Eleven väljer väl fungerande strategier och metoder med god anpassning till problemet

Begrepp

E
C
A
Kan förstå och använda olika matematiska begrepp.
Eleven använder olika begrepp i välkända sammanhang
Eleven använder olika begrepp i bekanta sammanhang
Eleven använder olika begrepp i nya sammanhang
Beskriva likheter, skillnader och samband mellan olika matematiska begrepp.
På ett enkelt sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På utvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra
På ett välutvecklat sätt ger eleven exempel på hur några begrepp relaterar till varandra

Metoder

E
C
A
Välja och använda den metod som passar bäst till att lösa uppgiften.
Eleven väljer metoder med viss anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med förhållandevis god anpassning till uppgiften/ situationen
Eleven väljer metoder med god anpassning till uppgiften/ situationen
Du genomför metoder och beräkningar.
Eleven genomför metoder och beräkningar med tillfredsställande resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med gott resultat.
Eleven genomför metoder och beräkningar med mycket gott resultat.

Resonemang och kommunikation

E
C
A
Följa andra elevers förklaringar och bidra med idéer om hur en uppgift kan lösas.
Eleven följer och för matematiska resonemang som till viss del för resonemanget framåt
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt
Eleven följer och för matematiska resonemang som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Motivera min lösning muntligt.
Eleven motiverar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett i väl fungerande sätt.
Eleven motiverar på ett mycket väl fungerande sätt.
Redovisa mina lösningar skriftligt
Eleven redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Lösningen går till viss del att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt sätt. Lösningen är lätt att följa.
Eleven redovisar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Lösningen är tydlig och lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: