👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez moi v 46- 49

Skapad 2021-02-04 09:19 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Chez moi- décris ta maison/ ton appart, ton quartier et qu'est-ce que tu en penses.

Innehåll

 

Franska år 9 « Chez moi »

 

  

Mål;

Du ska kunna berätta om hur du bor, vilket typ av boende och något om hur det ser ut.

Du ska också kunna berätta vad du tycker om ditt boende och ditt kvarter, fördelar och nackdelar.

Du ska kunna ställa frågor till en kamrat så att du får fram ovanstående information.

 

 

 Arbetssätt

Under lektionerna kommer vi att jobba med texten « Chez moi » ord och övningar där vi övar på frågor och lämpliga fraser. Vi kommer också att jobba med olika frågeord samt små uttryck som man använder i samtal.

  

Uppgift

 

Tillsammans med en kompis ska du prata om hur du bor och vad du tycker om ditt boende och ditt kvarter. Ni får använda frågorna i boken som stöd. Berätta så mycket som möjligt. Ni spelar in ert samtal och delar det med Karolah.                                   

  

 Bonne Chance!

Uppgifter

  • Chez moi

Matriser

M2
Moderna språk M2 (åk 9)

F
E
C
A
Läsa och förstå
Förmågan att förstå
Kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmågan att visa förståelse
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmågan att använda strategier för att läsa och förstå
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna. .
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Förmågan att välja och använda material i egen produktion och interaktion
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala och samtala
Förmågan att presentera och redogöra och visa språklig säkerhet
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmågan att uttrycka sig i samtal och visa språklig säkerhet
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Förmågan att välja och använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.